Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Sulfātizturīgais cements tiltu būvniecībā” (“Platones tilta autoceļa P103 Dobele - Bauska 35.8km pārbūves būvprojekts”)
Title in English “Sulfate-resistant Cement in Bridge Construction” (“Reconstruction Project of the Platone Bridge on the Road P103 Dobele - Bauska 35.8 km”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Ainārs Paeglītis
Reviewer Ingars Rubļevskis, būvinženieris, SIA "Kurbada tilti"
Abstract Bakalaura darbs izstrādāts par tēmu “Sulfātizturīgais cements tiltu būvniecībā”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt sārmu pildvielu reakcijas, tās testēšanas un novēršanas metodes, un norisi Latvijā, kā arī izpētīt sulfātizturīgā cementa pieejamību un tā rekomendēto sastāvu Latvijā. Darba teorētiskajā daļā tiks apskatīti sārmu pildvielu reakciju cēloņi un ietekmējošie faktori, kā arī testēšanas metodes un metodes, kā izvairīties no sārmu pildvielu reakcijām. Analītiskajā daļā tika apsekoti un fotodokumentēti Latvijas tilti ar sārmu pildvielu reakcijas pazīmēm, izpētīti aktuālākie normatīvi un vadlīnijas, kas apskata sārmu pildvielu reakcijas Latvijā, un salīdzināti ar ārvalstu pieredzi un normatīviem. Inženierprojektā tiek projektēta viena laiduma tilta konstrukcija ar pēc saspriegto dzelzsbetonu pāri Platones upei uz valsts reģionālā autoceļa P103 Dobele – Bauska. Tilta laiduma garums ir 25,0m, garums ieskaitot spārniņus 35,0m. Tilta normālprofils ir NP10.5. Tilta slodzes atbilst Eirokodeksa prasībām α = 1.0 LVS EN 1991-2:2004. Darbs sastāv no 144 lapām, 46 attēliem, 12 tabulām, 21 izmantotās literatūras avotiem un 9 būvkonstrukciju rasējumiem.
Keywords Sulfātizturīgais cements, Sārmu pildvielu reakcijas, Sārmu sulfātu reakcijas, Sārmu karbonātu reakcijas
Keywords in English Sulphate resistant Cement, Alkali Aggregate Reactions, Alkali Sulphate Reactions, Alkali Carbonate Reactions
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 31.05.2019 06:10:08