Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Poraina metāla-keramikas kompozītmateriāla izveide un izpēte
Title in English Development and research of porous metal-ceramic composite
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Jurijs Ozoliņš
Reviewer Jānis Baroniņš
Abstract Literatūras aprakstā apkopota informācija par vieglajiem kompozītmateriāliem, to porainību un dažādajām struktūrām, saliktām putām un to pildvielām, cenosfēru ieguvi un īpašibām. Darba eksperimentālajā daļā tika pētīts cenosfēru ķīmiskais sastāvs, morfoloģija, blīvums, kristālisko fāžu sastāvs, granulometriskais sastāvs, cenosfēru pārklāšana ar varu, izmantojot fizikālo tvaiku uzputināšanu (physical vapour deposition), pārklājuma morfoloģija un biezums, viengabalaina kompozītmateriāla izveide, izmantojot dzirksteļizlādes saķepināšanu (spark plasma sintering), saķepināšanas procesa parametru maiņas ietekme uz kompozītmateriāla blīvumu, porainību un spiedes stiprību. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, angļu un krievu valodā, kas izdoti no 1976. līdz 2018. g. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 62 lpp, 31 attēlu, 5 tabulas, darbā izmantoti 99 literatūras avoti.
Keywords VIEGLIE KOMPOZĪTMATERIĀLI, CENOSFĒRAS, VARA PĀRKLĀJUMS, PORAINĪBA, METĀLA MATRICA, SALIKTAS PUTAS, FIZIKĀLĀ TVAIKU UZPUTINĀŠANA, DZIRKSTEĻIZLĀDES SAĶEPINĀŠANA
Keywords in English LIGHTWEIGHT COMPOSITE, CENOSPHERE, COPPER DEPOSITION, POROSITY, METAL MATRIX, SYNTACTIC FOAM, PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION, SPARK PLASMA SINTERING
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 30.05.2019 22:23:10