Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Automation and Computer Engineering
Title in original language Modernās pieejas robotu–cilvēku sadarbībā
Title in English Modern Approach to Robot-human Interaction
Department Viedo datortehnoloģiju institūts
Scientific advisor Agris Ņikitenko
Reviewer Ēriks Kļaviņš
Abstract Bakalaura darba ietvaros tiek apskatīti sociāla robota un cilvēka sadarbības pamatprincipi, kā arī robota funkcionālās īpašības mūsdienīgas cilvēku un robotu sadarbības veidošanā. Bakalaura darbā tiek piedāvāts apskats par pašlaik esošām cilvēka-robota sadarbības pieejām pedagoģijā un, balstoties uz literatūras avotiem, tika veikts galveno ieguvumu apkopojums robotu izmantošanai izglītībā. Darba teorētiskās daļas ietvaros tiek apskatīti izglītībā izmantotie roboti, un, balstoties uz literatūrā minētajām funkcijām, tabulas veidā tika veikta robotu funkciju salīdzināšana. Darba praktiskā daļa satur pētījumu par Aisoy1 robota vadības arhitektūru, darbības principiem un funkcijām, programmēšanas iespējām Scratch un Airos SDK vidē. Darbā tiek veikta problēmsfēras analīze, izmantojot aptaujas metodi. Balstoties uz aptaujā iegūtajiem datiem par robotu nepieciešamību izglītībā un to, kuras zināšanas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem sagādā grūtības, tika izstrādāts robotizēta mācību asistenta risinājums matemātisko darbību apmācībai pirmsskolas vecuma bērniem. Bakalaura darba eksperimentālajā daļā tika veikta cilvēka-robota sadarbības analīze pedagoga klātbūtnē, izmantojot Aisoy1 robotu mācību procesā. Balstoties uz eksperimentālās daļas laikā iegūtajiem rezultātiem tika secināts, ka bakalaura darba mērķis, izveidot robotizēta mācību asistenta risinājumu pirmsskolas vecuma bērnu apmācībai, ir sasniegts, un robotu ir iespējams izmantot bērnu izglītošanai. Darba pamattekstā ir 67 lappuses, 30 attēli, 6 tabulas un 4 pielikumi.
Keywords CILVĒKA – ROBOTA SADARBĪBA, SOCIĀLIE ROBOTI, AISOY1 ROS, PEDAGOĢIJA, SCRATCH
Keywords in English HUMAN-ROBOT INTERACTION, SOCIAL ROBOTS, AISOY1 ROS, PEDAGOGY, SCRATCH
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 30.05.2019 22:06:27