Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Auditorfirmas pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Auditor's services efficiency improvement project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Konstantins Didenko
Reviewer Docente Tatjana Mavrenko, Banku Augstskola
Abstract Bakalaura darba autors: Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedras students Krišs Jānis Mežiels. Bakalaura darba vadītājs: Profesors Dr.oec Konstantins Didenko. Bakalaura darba temats: Auditorfirmas pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanas projekts. Bakalaura darba struktūra: 56 lapas, 3 daļas, 20 tabulas, 17 attēli, 15 formulas, 3 pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: 35 literatūras avoti, t.sk. vispārējā un speciālā literatūra, Latvijas Republikas likumi un sabiedrības nepublicētie materiāli. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā ir uzņēmuma raksturojums un organizatoriskā struktūra. Apskatīta uzņēmuma nozīme Latvijas ekonomikā un nozarē. Tika veikta uzņēmuma finanšu rādītāju analīze un SVID analīze, ar kuras palīdzību tika izvērtēta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide. Pēc analīzes veikšanas tika identificētas uzņēmumā esošas problēmas, kas negatīvi ietekmē uzņēmuma sniegto pakalpojumu efektivitāti un kuru risināšanai tika izstrādāti trīs priekšlikumi. Pētījumu daļā tiek apskatīti apstākļi, kas veido identificētās problēmas un izteikti trīs priekšlikumi apskaitīto problēmu iespējamam risinājumam. Bakalaura darba aprēķinu daļā tika izstrādāti un ar aprēķinu palīdzību pamatoti trīs priekšlikumi auditorfirmas pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanai. 1. Salīdzināšanās vēstuļu izmaksu optimizācija. 2. Apmācību izmaksu samazināšana. 3. MS Excel datorprogrammas nomaiņa.
Keywords Auditorfirma, Auditorfirmas pakalpojumi, efektivitātes paaugstināšanas
Keywords in English Auditor, Auditor's services, efficiency improvement
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 30.05.2019 14:46:20