Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla piesaistes un atlases pilnveidošana uzņēmumā
Title in English Perfection of personell recruitment and selection at a company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Dr. oec. L. Peiseniece, Banku augstkolas studiju prorektore
Abstract Darbā tiek apskatīta SIA “Rīgas 1. slimnīca”, kas dibināta 1803. gadā. Slimnīcas darbības vispārējais stratēģiskais mērķis ir – sniegt ambulatoros un plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. Darba autore: Jekaterina Pankeviča. Darba tēma: “Personāla piesaistes un atlases pilnveidošana uzņēmumā”. Darba veids: Diplomprojekts. Studiju programma: Cilvēku resursu vadīšana. Darba zinātniskais vadītājs: RTU, Doc., Dr. oec., Iveta Ozoliņa – Ozola. Darba apjoms: Darbs sastāv no 74 lapām, 11 attēliem, 10 tabulām, 13 pielikumiem un 37 izmantotās informācijas avotiem. Atslēgas vārdi: personāla piesaistīšana, personāla atlase, personāla vadīšana. Pētījuma mērķis: Galvenais pētījuma mērķis ir analizēt ārstniecības iestādes personāla piesaistīšanas un atlases procesus. Darba galvenais mērķis: Diplomprojekta galvenais darba mērķis ir noteikt pakalpojuma uzņēmuma SIA “Rīgas 1. slimnīca” personāla piesaistīšanas un atlases procesos efektivitātes paaugstināšanas iespējas un izstrādāt priekšlikumus personāla piesaistīšanas un atlases procesos efektivitātes paaugstināšanai. Darba saturs: ievads, analītiskā daļa, kur tiek apskatīta pašreizējā situācija uzņēmumā, projekta pētījuma daļa, kur tiek veikta darbinieku piesaistīšanas un atlases analīze, aprēķinu daļa, kur tiek veidoti ekonomiskie aprēķini problēmu risināšanai, secinājumi, priekšlikumi, pielikumi. Pētījuma metode: vispārzinātniskās metodes, matemātiskās metodes, empīriskās pētījuma metodes. Darba rezultāti: izveidots jaunu piesaistīšanas metožu projekts un aprēķinātas tā izmaksas. Izveidots amata kvalifikācijas prasības pretendentiem dokuments personāla atlases procesam. Izveidots jauns projekts intervijas metodēm un aprēķinātas izmaksas. Darba izmantojamība: balstoties uz darbā veiktajiem ekonomiskajiem aprēķiniem, uzņēmuma rādītājus var izmantot kā pamatu problēmu risināšanai.
Keywords personāla piesaistīšana, personāla atlase, personāla vadīšana.
Keywords in English personal recruitment, personal selection, personal management.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 30.05.2019 12:37:10