Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Dzīvokļa īpašuma piespiedu zemes noma un dalītā īpašuma izbeigšanas problēmas
Title in English Forced apartment land lease and shared property termination issues
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Puķīte
Reviewer Baiba Pļaviņa
Abstract Maģistra darba tēma ir „Dzīvokļa īpašuma piespiedu zemes noma un dalītā īpašuma izbeigšanas problēmas”. Pētījuma priekšmets ir tiesiskās attiecības starp zemes un ēkas īpašniekiem dalītajā īpašumā, piespiedu zemes noma un tās maksas apmērs, kā arī dalītā īpašuma izbeigšanas iespējas Latvijā. Pētījuma ietvaros tiek apzināta vēsturiskā un esošā situācija dalītā īpašuma zemes piespiedu nomas jautājumos Latvijā, skaidrotas normatīvā regulējuma izmaiņas un to ietekme, mainoties situācijai, sniegti priekšlikumus piespiedu nomas regulējuma un tā īstenošanas pilnveidei, kā arī iespējām izbeigt piespiedu dalīto īpašumu. Pētījuma analītiskā daļa veltīta dalītā īpašuma attīstībai un tā sekām Latvijā sākot ar zemes reformu līdz pat mūsdienām. Šajā daļā autors sniedz ieskatu par piespiedu zemes nomas un nomas maksas tiesisko pamatu, kā arī analizē iespējamo tiesību nevienlīdzību starp zemes un ēku īpašniekiem. Šajā daļā ietverts arī citu Eiropas un pasaules valstu dalītā īpašuma un tā izbeigšanas īpatnību apraksts. Pētījuma teorētiskajā daļā nekustamais īpašums tiek aprakstīts kā juridiska un ekonomiska vienība, kā arī aprakstīts zemes un uz tās esošas ēkas savstarpējo lietu un saistību tiesību kopums. Šajā nodaļā tiek sniegts ieskats arī zemes reformas uzsākšanā Latvijā. Pētījuma praktiskajā daļā autors pievēršas aktuālākajiem jautājumiem piespiedu zemes nomas jautājumā un analizē likumdevēja piedāvātos risinājumus piespiedu zemes nomas nosacījumu uzlabošanai un dalītā īpašuma izbeigšanai. Tāpat šajā daļā ietverti autora secinājumi un priekšlikumi par likumdevēja centieniem laika gaitā reformēt piespiedu zemes nomas nosacījumus. Pētījuma ietvaros izdarītie secinājumi apstiprina hipotēzi, ka piespiedu dalītais īpašums ir lietu tiesību principam par īpašuma vienotību un darījumu autonomijas principam neatbilstoša īpašuma tiesību forma un tā realizācija ir iespējama tikai kā pagaidu stāvoklis, tādēļ Latvijas tiesību sistēmā tas būtu likvidējams kā viens no galvenajiem strīdu objektiem starp zemes un ēkas īpašniekiem, kā arī likumdevēju un zemes īpašniekiem. Tomēr piespiedu dalītā īpašuma, kā atzīta īpašuma veida pastāvēšana, vēsturiski un arī šobrīd nerada būtiskus draudus sabiedrības interesēm.
Keywords piespiedu dalītais īpašums, zemes noma, tiesības uz īpašumu
Keywords in English forced shared property, land lease, property rights
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 30.05.2019 09:40:47