Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide AS Spodrība
Title in English Improvement of the Quality Management System at JSC Spodriba
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Mazais
Reviewer
Abstract Kaugija I. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide AS Spodrība. Maģistra darbs / I.Kaugija, J.Mazais. Rīga: RTU BALTECH maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2019. 95 lpp. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 7 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 60 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Risinātā problēma – lai veiktu AS Spodrības produktu grupas “eco Seal for Nature” pārsertifikāciju atbilstoši ES ekomarķējuma kritērijiem, ir nepieciešams veikt produktu veiktspējas testus. Lai šos testus veiktu AS Spodrības laboratorijā, ir nepieciešams pilnveidot laboratorijas kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2015 prasībām. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai uzņēmumā AS Spodrība laboratorijā atbilstoši standarta LVS EN ISO 9001:2015 prasībām un atbilstoši ES ekomarķējuma prasībām, pilnveidojot integrētu kvalitātes vadības sistēmu sadzīves ķīmijas un kosmētikas līdzekļu ražošanas uzņēmuma AS Spodrība laboratorijā.
Keywords EU Ecolabel, LVS EN ISO 9001:2015, kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana, laboratorija, ražošana
Keywords in English EU Ecolabel, LVS EN ISO 9001:2015, quality management system improvement, laboratory, manufacturing
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 29.05.2019 20:20:29