Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Uzkrāto valsts fondētu pensiju līdzekļu ieguldīšana Latvijas autoceļu infrastruktūras objektos
Title in English Investment of Accumulated State-Funded Pension Funds in Latvia’s Road Infrastructure Objects
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Geipele
Reviewer Prof. M. Šenfelde
Abstract Maģistra darba tēma ir "Uzkrāto valsts fondēto pensiju līdzekļu ieguldīšana Latvijas autoceļu infrastruktūras objektos", darba autors Linards Čudars, zinātniskā darba vadītāja ir profesore Dr.oec Ineta Geipele. Nepietiekami plašais un pievilcīgais kapitāla instrumentu klāsts Latvijā ir radījis situāciju, ka arvien lielākā daļa Latvijas valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa (turpmāk – VFP shēma) līdzekļu aizplūst ieguldījumos citās valstīs. Ņemot vērā minēto, Latvijā šobrīd tiek aktīvi diskutēts par nepieciešamību veicināt VFP shēmas līdzekļu ieguldīšanu Latvijas tautsaimniecībā, attīstot ilgtermiņa investīciju strukturētos finanšu instrumentus, balstoties uz lielo infrastruktūras projektu investīciju ieguldījumiem Latvijā. Situācijā, kad pastāv zināma neskaidrība par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu ceļu būvniecības projektiem pēc 2019.gada, kā arī, ņemot vērā to, ka Latvijā ir ievērojams autoceļu infrastruktūras finansējuma deficīts un Latvijas autoceļi ir samērā sliktā tehniskā stāvoklī, šobrīd tiek domāts par autoceļu infrastruktūras finansējuma politiku. Viens no būtiskiem aspektiem Latvijas autoceļu infrastruktūras finansējuma deficīta mazināšanai ir privāto finanšu līdzekļu, t.sk. arī uzkrāto VFP shēmas līdzekļu piesaistīšana. Pētījuma mērķis ir izzināt VFP shēmas iespējamo investīciju lomu Latvijas autoceļu infrastruktūrai nepieciešamā finansējuma deficīta samazināšanai, veikt ilgtermiņa investīcijām pieejamā līdzekļu apjoma analīzi, konstatēt problēmas pensiju līdzekļu piesaistīšanā ceļu infrastruktūras objektiem un izstrādāt priekšlikumus VFP shēmas līdzekļu piesaistīšanas veicināšanai Latvijas autoceļu infrastruktūras objektiem. Pētījumā tiek apskatīta VFP shēmas būtība, regulējums, attīstības vēsture, kā arī uzkrāto VFP shēmas līdzekļu ieguldījumu struktūra un piesaistīšanas iespējas Latvijas autoceļu infrastruktūras objektiem. Tika analizēti uzkrāto VFP shēmas līdzekļu ieguldījumi, identificētas VFP shēmas līdzekļu piesaistīšanas problēmas ceļu infrastruktūras objektiem, apskatītas aktualitātes, kas saistītas ar privāto finanšu līdzekļu piesaistīšanu ceļu infrastruktūras objektiem. Noslēgumā tiek sniegti priekšlikumi VFP shēmas līdzekļu piesaistīšanas veicināšanai Latvijas autoceļu infrastruktūrā. Maģistra darba apjoms ir 93 lappuses, tajā iekļautas 6 tabulas un 11 attēli. Pētījumā tiek izmantoti LR normatīvie akti, literatūras avoti, interneta resursi, VAS "Latvijas Valsts ceļi" nepublicētā informācija.
Keywords Uzkrāto valsts fondēto pensiju līdzekļu ieguldīšana Latvijas autoceļu infrastruktūras objektos
Keywords in English Investments of State Funded Pension Scheme (SFPS) funds in road infrastructure of Latvia
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 29.05.2019 15:19:47