Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Darbaspēka nodokļu sloga novērtējums reģionā”
Title in English “Assessment of Tax Burden on Labour in the Region”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer J. Hudenko, "LatRailNet" valdes priekšssēdētāja, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir Darbaspēka nodokļu sloga novērtējums reģionā. Darba tēma ir aktuāla, jo ārvalstu eksperti norāda, ka Latvijā ir pārlieku darbaspēka nodokļu slogs, kas mazina konkurētspēju, palielina izmaksas uzņēmējiem un veicina uzņēmumu darbību pelēkajā sektorā. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt darbaspēka nodokļu slogu un konkurētspēju ar citām valstīm. Darba hipotēze – esošais nodokļu slogs, kas saistīts ar darbaspēka nodokļiem, neveicina konkurētspēju. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt un salīdzināt darbaspēka nodokļus Baltijas valstīs. 2. Izvērtēt esošo darbaspēka nodokļu slogu, aprēķināt un salīdzināt darba devēja izmaksas darbaspēkam Baltijas valstīs. 3. Veikt statistikas un citu avotu datu analīzi. 4. Izvērtēt Latvijas darbaspēka nodokļu konkurētspēju. 5. Novērtēt darbaspēka nodokļu sloga samazināšanas iespējas un ietekmi, veikt praktisku piemērošanu, pamatojoties uz darba ietvaros apskatītiem priekšlikumiem. 6. Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Pētījumā secināts, ka Latvijā ir augstākais darbaspēka nodokļu slogs salīdzinājumā ar Baltijas valstīm. Esošais darbaspēka nodokļu slogs samazina uzņēmumu konkurētspēju un veicina uzņēmumu darbību ēnu ekonomikā, kā arī nemazina esošo ienākumu nevienlīdzību mazo algu saņēmējiem. Maģistra darbs sastāv no 3 sadaļām, 79 lapaspusēm, 11 tabulām, 24 attēliem. Literatūras saraksts sastāv no 51 avota.
Keywords Darbaspēka nodoklis, Baltijas valstis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, neapliekamais minimums, atvieglojumi, minimālā alga, nodokļa slogs, budžeta ieņēmumi.
Keywords in English Labor tax, Baltic States, personal income tax, state social insurance contributions, non-taxable minimum, relief, minimum wage, tax burden, budget revenue.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 29.05.2019 15:01:39