Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Ūdens patēriņa uzskaites pilnveidošana nekustamā īpašuma pārvaldībā
Title in English Development of water consumption tracking in real estate management
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Raja Kočanova
Reviewer Antra Kundziņa
Abstract Bakalaura darba nosaukums: Ūdens patēriņa uzskaites pilnveidošana nekustamā īpašuma pārvaldībā. Bakalaura darbā ir apskatīta problēma: uzņēmums SIA “Jūrmalas namsaimnieks” aktīvi uzlabo esošas sistēmas, lai minimizētu ūdens zudumus, kā rezultātā ir nepieciešami jauni esošo problēmu risinājumi, piemēram, jaunu ūdens skaitītāju uzstādīšana. Izvēlētās tēmas aktualitāti nosaka tas, ka darba autore ir interesējusies par doto tēmu, kā arī aizvien grūtāk ir īstenot kontroles pasākumus, paplašinoties uzņēmuma darbībai, kā arī paplašinoties objektu skaitam, kurus apsaimnieko uzņēmums. Rodas ūdens zudumi, kurus sedz iedzīvotāji, kas savukārt sekmē namu parādu veidošanos gadījumā, ja iedzīvotāji nevar segt izdevumus. Darba mērķis: izpētīt C klases ūdens skaitītāju efektivitāti ūdens zudumu problēmas risināšanā. Hipotēze: C klases ūdens skaitītāji ir efektīvs ūdens zudumu problēmas risinājums. Pētījuma objekts: SIA “Jūrmalas namsaimnieks” Pētījuma priekšmets: C klases ūdens skaitītāju efektivitāte Bakalaura darba uzdevumi: 1. Analizēt un raksturot uzņēmuma “Jūrmalas namsaimnieks” darbību, iekšējo vidi, īstenotos mērķus un uzdevumus, sniegtos pakalpojumus. 2. Izvērtēt ūdens piegādes iespējas Jūrmalā. 3. Noskaidrot ūdens skaitītāju tipus un veidus, ūdens zudumu rašanās cēloņus. 4. Veikt praktisku pētījumu. 5. Veikt secinājumus un ierosināt priekšlikumus. Tika izmantotas vairākas metodes, t.s.: • Teorētiskā analīze; • Empīriskā metode (anketēšana); • Tabulārais un shematiskais datu attēlojums; • Kontentanalīze. Kopējais apjoms ir 62 lapaspuses, darbā iekļautas 14 tabulas un 23 attēli. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no 23 avotiem.
Keywords skaititāji, ūdens, ūdens uzskaite.
Keywords in English water meters, water, water tracking.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 29.05.2019 13:43:55