Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas uzlabošana kravu pārkraušanas uzņēmumā ostā
Title in English Improvements of Occupational Safety System at Cargo Handling Company in a Port Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Valentīna Urbāne
Reviewer RTU prof., Dr.oec Jānis Ķipsna
Abstract Maģistra darba autors: Andris Ambrazēvičs Maģistra darba zinātniskais vadītāja: Dr.chem., asoc.prof., Valentīna Urbāne Maģistra darba temats: Darba aizsardzības sistēmas uzlabošana kravu pārkraušanas uzņēmumā ostā. Maģistra darba apjoms: 84 lapaspuses, 32 attēli, 27 tabulas, 15 formulas, 10 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 53 informācijas avoti: materiāli un pētījumi par darba aizsardzību, normatīvie akti, likumi, elektroniskie izdevumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Teorētiskā daļa: Tiek aprakstīti specifiskie riska faktori, kas varētu iedarboties uz nodarbinātajiem veicot kravu pārkraušanas, pārvešanas un uzglabāšanas darbus. Darbā tiek izvērtēti un aprakstīti arī citi nelabvēlīgie faktori, kas negatīvi iedarbojas uz darbiniekiem, un iespējamie to kaitējumi veselībai. Analītiskā daļa: Analizēta tiek uzņēmuma struktūra, tās pamatdarbība. Izvērtējot pārkrauto kravu specifiku, tiek analizēta kopējā tirgus situācija kravu pārkraušanas jomā. Uzņēmuma esošās darba aizsardzības sistēmas izvērtējums. Bīstamības noteikšana graudu pārkraušanas darbos, kas kaitīgi iedarbojas uz strādājošajiem. Riska līmeņa noteikšana pamatojoties uz aprēķinu metodēm. Ķīmisko faktoru iedarbības noteikšana, to novērtējums. Darbinieku anketēšana un datu apkopošana. Praktiskā daļa: Objekta apsekošana. Mērījumu veikšana. Kaitīgo faktoru novērtējums pēc izvēlētās metodikas un aprēķinu matricām. Veicot objekta apsekošanu, pamanīto darba aizsardzības sistēmas nepilnību noteikšana un uzlabojumu ieteikumi. Kaitīgo faktoru samazināšanas ieteikumi. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Ambrazēvičs A.: Darba aizsardzības sistēmas uzlabošana kravu pārkraušanas uzņēmumā ostā: Maģistra darbs/Zinātne. Vadītāja Urbāne V. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2019. - 84 lpp. Maģistra darbs ir sarakstīts latviešu valodā.
Keywords Darba aizsardzība.Graudu putekļi. Ķīmisko faktoru iedarbība. Agaismojums.
Keywords in English Occupational Safety. Grain dust. Exposure to chemical factors. Lighting.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 29.05.2019 11:53:38