Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "SIA “Nippon Auto” pārdošanas stratēģijas izstrāde"
Title in English "Elaboration of Sales Strategy for “Nippon Auto” Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Ervīns Butkevičs, MBA, SIA “E-TAGS” valdes loceklis
Abstract Jorena E. SIA “Nippon Auto” pārdošanas stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs / E. Jorena, R. Greitāne. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2019. – 89 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti 12 attēli un 9 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu un 41 avots angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt SIA “Nippon Auto” pārdošanas stratēģiju, kas palīdzētu palielināt pārdoto automašīnu apjomu līdz vismaz 400 vienībām 2021. gadā. Pirmajā darba daļā aplokūtas mūsdienās pielietotās pārdošanas stratēģijas, kā arī plašāk izpētītas auto nozares mārketinga tendences un patērētāju uzvedību ietekmējošie faktori. Darba otrajā daļā izpētīta auto nozares attīstība Eiropā un Latvijā, kā arī analizēta SIA “Nippon Auto” darbība un to ietekmējošie iekšējās un ārējās vides faktori. Darba trešajā daļā, pamatojoties uz teorētiskajā un analītiskajā daļā apkopoto informāciju, izstrādāti risinājumi pārdošanas nodaļas attīstībai, iekļaujot ieteikumus jaunu klientu piesaistei, lojalitātes veicināšanai un pārdošanas apjomu palielināšanai. Nozīmīgākie darba secinājumi un priekšlikumi galvenokārt saistīti ar Honda zīmola perspektīvām Latvijas tirgū, kuras SIA “Nippon Auto” nevar būtiski ietekmēt, tāpēc nepieciešams mainīt pārdošanas stratēģiju un biznesa virzienus, attīstot lietoto automašīnu tirdzniecību vai pievēršoties citu zīmolu automašīnu pārstāvēšanai.
Keywords stratēģija, pārdošana, mārketings, auto nozare
Keywords in English Strategy, sales, marketing, automotive industry
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 29.05.2019 11:11:55