Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Rīgas Tehniskās universitātes Ķīpsalas studentu pilsētiņas attīstības iespējas
Title in English Opportunities for the Development of Riga Technical University Ķīpsala Student Campus
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inesa Bušovska
Reviewer Mg.oec. A.Mihņenoka
Abstract Bakalaura darba autors Gundega Selga Horste izstrādāja pētījumu, kura temats ir “Rīgas Tehniskās universitātes Ķīpsalas studentu pilsētiņas attīstības iespējas”. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs ir Mg.oec. Inesa Bušovska. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 20 attēli un 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu un 23 angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Rīgas Tehniskās universitātes attīstības mērķis ir koncentrēt mācību ēkas vienuviet Ķīpsalas studentu pilsētiņā un pilnveidot piedāvātos pakalpojumus. Rezultātā ievērojami palielināsies teritorijas lietotāju skaits, ikdienā uz Ķīpsalu dosies lielākā daļa RTU darbinieku un studentu un pastiprināsies jau esošās pārvietošanās problēmas, kas saistītas ar nepārdomātu infrastruktūru un transporta sistēmu. Pirmajā daļā raksturoti studentu pilsētiņu teorētiskie aspekti - aprakstīts ilgtspējīgas attīstības ietvars un nozīme pilsētvidē, studentu pilsētiņas un infrastruktūras plānošanas nozīme un to ietekmējošie faktori. Analītiskajā daļā padziļināti veikta RTU studentu pilsētiņas teritorijas attīstības un infrastruktūras analīze, kā arī analizēti teritorijas apmeklētāju pārvietošanās paradumi. Praktiskajā daļā tiek pētītas RTU studentu pilsētiņas mobilitātes un infrastruktūras iespējas. Izstrādājot bakalaura darbu kā galvenie problēmjautājumi pētāmajā jomā konstatēti: Ķīpsalas un tās apkārtnes teritorijas gājēju infrastruktūra un sabiedriskā transporta tīkls nav līdz galam integrēts pilsētvidē, kā rezultātā palielinās videi kaitīgu transportlīdzekļu izmantošana un ceļā pavadītais laiks, kā arī teritorijas apmeklētājiem ir problemātiski nokļūt no punkta A uz punktu B.
Keywords Rīgas Tehniskā universitāte, studentu pilsētiņa, Ķīpsala, mobilitāte, transporta infrastruktūra, attīstībaRīgas Tehniskā universitāte, studentu pilsētiņa, Ķīpsala, mobilitāte, transporta infrastruktūra, attīstība
Keywords in English Riga Technical university, student campus, Ķīpsala, mobility, transport infrastructure, development
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 29.05.2019 09:02:39