Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Nākamās paaudzes spektrāli efektīvu piekļuves optisko tīklu novērtējums un izstrāde
Title in English Evaluation and Development of Next-generation Spectral-efficient Optical Access Networks
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor Sandis Spolītis
Reviewer V.Bobrovs
Abstract Maģistra darba tematika ir nākamās paaudzes spektrāli efektīvu piekļuves optisko tīklu novērtējums un analīze. Tā mērķis ir izpētīt bez atgriešanas pie nulles bināro amplitūdas modulācijas formāta (NRZ-OOK) pielietojumu pasīvās optiskajās piekļuves (PON) sistēmās, novērtēt ātrdarbīgu NRZ-OOK četru kanālu viļņgarumdales blīvētu pasīvu optisko pārraides sistēmu (WDM-PON) ar pārraides ātrumu līdz 40 Gbit/s kanālā, atkarībā no optiskās līnijas garuma, datu pārraides ātruma un hromatiskās dispersijas (CD) kompensācijas metodes. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, tika veikta zinātniskās literatūras analīze, kā arī eksperimentāli novērtēta hromatiskas dispersijas ietekme uz pārraidāmā signāla kvalitāti viļņgarumdales blīvētā PON sakaru sistēmā pie mainīgiem pārraides ātrumiem, pielietojot NRZ OOK modulācijas formātu. Balstoties uz literatūras avotiem, tika aplūkota piekļuves tīklu nozīme esošās paaudzes optisko sakaru risinājumos un to arhitektūras, pasīvo optisko tīklu veidu iedalījums un sakaru sistēmu optisko komponenšu darbības princips un pielietojums, kā arī veikts modulācijas un kodēšanas metožu novērtējums. Maģistra darbs satur 116 lappuses, 97 attēlus, 12 tabulas, 6 formulas un 91 izmantotās literatūras avotus. Darba rezultāti ir prezentēti sekojošās zinātniskās konferencēs: 1. 60. RTU Studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, prezentējot darbu par tēmu „Nākamās paaudzes spektrāli efektīvu piekļuves optisko tīklu novērtējums un izstrāde”. Darba autors ir sekojošu starptautisko zinātnisko publikāciju līdzautors: 1. Salgals, T., Skladova, L., Vilcāne, K., Braunfelds, J., Spolītis, S. Evaluation of 4-PAM, NRZ and Duobinary Modulation Formats Performance for Use in 20 Gbit/s DWDM-PON Optical Access Systems. No: 2018 Advances in Wireless and Optical Communications (RTUWO 2018): Proceedings, Latvija, Riga, 15.-16. novembris. 2. Salgals, T., Skladova, L., Porins, J., Bobrovs, V., Spolitis, S. Analog radio-over-fiber WDM-PON architecture for 5G millimeter-wave interface. No: Proceedings of Photonics & Electromagnetics Research Symposium, Roma, Itālija, 2019.
Keywords ŠOPS, WDM, WDM-PON, DCF, FBG, optiskie sakari, dispersija
Keywords in English FOTS, WDM, WDM-PON, DCF, FBG, optical communications, dispersion
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 28.05.2019 20:16:28