Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Būvniecībā izmantojamo bīstamo iekārtu drošības uzlabošana
Title in English Improvement of Safety Issues in Usage of Dangerous Heavy Equipment in Construction
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Bērziņš
Reviewer Kaspars Pielēns-Pelēns, kompetentais darba aizsardzības speciālists, Mg.darba aizsardzība
Abstract Maģistra darba ietvaros izvirzītā darba tēma ir „Būvniecībā izmantojamo bīstamo iekārtu drošības uzlabošana”. Tēmas aktualitāte ir saistāma ar to, ka bīstamās iekārtas un to kompleksi neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības, līdz ar to svarīgi ir maģistra darba ietvaros izpētīt sekojošus pētījuma jautājumus: 1. Kādas bīstamās iekārtas tiek izmantotas būvniecības nozarē Eiropas Savienības valstīs? 2. Vai būvniecības objektos tiek ievērotas likumdošanas prasības, strādājot ar bīstamajām iekārtām? Pētījuma ietvaros secināts, ka kopumā situācija būvniecības objektos, izvērtējot darba aizsardzību, elektroinstalāciju un bīstamo iekārtu lietošanu, ir vērtējama vairāk, kā apmierinoša. Apkopojot darbā atlasīto informāciju, tika izmantota sekojoša literatūras bāze - zinātniskie pētījumi, zinātnisko žurnālu un konferenču rakstu krājumi, publikācijas, vispārējā un speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, likumi, Ministru kabineta noteikumi, regulas un citi normatīvie dokumenti, standarti, statistikas dati, dažādi interneta resursi. Darbs uzrakstīts uz 82 lpp, tas ietver 41 attēlus, 12 tabulas, izmantoti 60 literatūras avoti un pievienoti 6 pielikumi.
Keywords būvniecībā izmantojamās bīstamās iekārtas
Keywords in English Usage of Dangerous Heavy Equipment in Construction
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 28.05.2019 19:09:28