Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Vairākuzdevumu režīma ietekmes uz darba produktivitāti novērtēšana
Title in English Assesment of Multitasking Effect on Labour Productivity
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Inese Suija-markova
Reviewer Dr. oec. E. Gaile-Sarkane, profesore
Abstract Diplomprojektā izmantotās literatūras un avotu apraksts: Liflande R. Vairākuzdevumu režīma ietekme uz darba produktivitāti: Diplomprojekts: Vadītāja: Suija Markova I., - Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2019. Diplomprojekta darba apjoms: Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, 7 nodaļas un 8 apakšnodaļas; 68 lapas; darbā iekļautas 7 tabulas, 19 attēli, 6 formulas; darbam pievienoti 7 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: zinātnisko žurnālu un konferenču rakstu krājumi; publikācijas par zinātnisko un lietišķo pētījumu rezultātiem; vispārējā un speciālā literatūra, periodiskie izdevumi; regulas un citi normatīvie dokumenti, standarti; statistikas dati, uzņēmuma nepublicētie materiāli; dažādi interneta resursi. Izmantotie materiāli ir angļu un latviešu valodā. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikts pētījums par vairākuzdevumu režīma aktualitāti, pielietojumu un ietekmi uz produktivitāti un cilvēku veselību Latvijas darba tirgū un izstrādāti praktiski priekšlikumi darba uzdevumu izpildes organizēšanai uzņēmumā.
Keywords Vairākuzdevumu veikšana
Keywords in English Multitasking
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 28.05.2019 17:49:07