Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Adaptīvās personāla vadības ieviešana IT uzņēmumā
Title in English Development of Agile Human Resource Management in IT Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Zane Rostoka
Reviewer Dr. oec. L. Peiseniece, Banku augstkolas studiju prorektore
Abstract Noslēguma darba autors: Artūrs Balcers Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.paed. Zane Rostoka Noslēguma darba temats: Adaptīvās personāla vadības ieviešana IT uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 8 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 3 avoti latviešu un 56 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā tika raksturota iestādes darbība un tajā izmantotās adaptīvās sistēmas, novērtēti personāla vadības procesi un veikts produktivitātes novērtējums, teorētiskajā daļā veikta analīze par adaptīvo apmācību sistēmu un aptauju veidiem, projekta aprēķinu daļā tika veikti pētījumi un aprēķini par darbinieku produktivitāti un izstrādāta automatizēta darbinieku produktivitātes novērtēšanas un apmācību sistēma. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Balcers, A. (2019). Adaptīvās personāla vadības ieviešana IT uzņēmumā Diplomprojekts/ A. Balcers, Z. Rostoka.- Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 67 lpp.
Keywords adaptīvs, produktivitāte, sistēma, motivācija
Keywords in English adaptive, productivity, system, motivation
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 28.05.2019 16:36:35