Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Rīgas mikrorajona iekšpagalmu autostāvvietu attīstības iespējas
Title in English Possibilities for the Development of Parking Facilities in Residential Area in Riga
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inesa Bušovska
Reviewer Mg.oec. U. Kamols
Abstract Bakalaura darbā „Rīgas mikrorajona iekšpagalmu autostāvvietu attīstības iespējas” ir aprakstītas autonovietņu paplašināšanas iespējas Rīgas mikrorajonos. Autore izpētīja situāciju ar autonovietņu trūkumu Vecmīlgrāvī, piedāvāja iespējamo risinājumu un veica vienas no automobiļu novietnes labiekārtošanas aprēķinus. Darba mērķis: izpētīt automašīnu novietošanas iespējas Rīgas mikrorajonu dzīvojamo māju pagalmos, kā rezultātā sniegt pamatotus secinājumus un priekšlikumus. Mērķa sasniegšanai darba autore izvirza sekojošus uzdevumus: 1) Izpētīt problēmas būtību; 2) Izpētīt Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un Ceļu satiksmes noteikumus; 3) Izpētīt rakstus par autostāvvietu standartiem pasaulē un ar tiem saistītiem likumiem; 4) Izpētīt un analizēt mūsdienīgās automobiļu stāvvietas; 5) Rīkot interviju ar Rīgas Domes pārstāvi; 6) Izveidot autostāvvietu problēmas iespējamās atrisināšanas projektu, ņemot par piemēru vienu no Rīgas pilsētas dzīvojamiem mikrorajoniem; 7) Pamatojoties uz iegūtiem datiem, izstrādāt secinājumus un priekšlikumus situācijas izlabošanai. Bakalaura darbs ir veidots no trim nodaļām, pirmajā nodaļā ir aprakstīta problēmas būtība, galvenie likumi un noteikumi, kas ir saistīti ar autostāvvietas un autonovietnes aprīkojumu. Otrajā nodaļā ir izpētīti iespējamie problēmas risinājuma paņēmieni un minēti piemēri. Trešajā nodaļā ir analizētas autostāvvietas dzīvojamo daudzstāvu māju pagalmos. Par pētāmo mikrorajonu bija izvēlēts Vecmīlgrāvis. Tāpat arī bija piedāvāts iespējamais risinājums. Bakalaura darba noslēgumā autore izdara secinājumus un sniedz priekšlikumus saistībā ar izveidojušos situāciju brīvo autostāvvietu deficīta dēļ daudzstāvu māju pagalmos. Darba apjoms ir 56 lappuses, tas satur 5 tabulas, 23 attēlus un 2 pielikumus. Darba izstrādes procesā izmantoti 5 zinātniskās literatūras resursi un 27 interneta resursi.
Keywords Autostāvvietas veidi, mašīnas skaits, autostāvvietas organizēšana, autostāvvietu problēmām risināšana
Keywords in English Car parking types, car count, organization of a car parking, solutions for car parking problems
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 28.05.2019 15:46:12