Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Transfērcenu politikas izstrāde starptautiskajai uzņēmumu grupai
Title in English The development of transfer pricing policy for an international group
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Guna Ciemleja
Reviewer Pētnieks Tālis Laizāns, RTU UIVI
Abstract Bakalaura darba autors: Junita Āriņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Asoc. prof, Dr.oec. Guna Ciemleja Bakalaura darba temats: Transfertcenu politikas izstrāde starptautiskai uzņēmumu grupai. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas – analītiskā, pētījuma un aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp, tajā iekļauti 23 attēli, 22 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti angļu valodā un 31 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Noteikta transfertcenu dokumentācijas nepieciešamība. Izmantojot Amadeus datu bāzi, pētījuma daļā veikta salīdzināmo uzņēmumu identificēšana, lai noteiktu kontrolēto darījumu tirgus vērtību. Izstrādāta vietējās nozīmes transfertcenu dokumentācija uzņēmumam SIA “A”. Konsultējoties ar nodokļu eksperti, izvērtēta uzņēmuma nepieciešamība slēgt iepriekšēju vienošanos ar nodokļu administrāciju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Āriņa, J. (2019). Transfertcenu politikas izstrāde starptautiskai uzņēmumu grupai. Bakalaura darbs/ J. Āriņa, G. Ciemleja.- Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 68 lpp.
Keywords Transfertcenas, salīdzinošā analīze, saistītie uzņēmumi, iepriekšēja vienošanās
Keywords in English Transfer pricing, comparability analysis, associated enterprises, advance pricing agreement
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 28.05.2019 15:43:40