Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Pašvaldības iestādes personāla vadības pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project on Improvement of Personnel Management at a Municipal Institution"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Armands Kalniņš, Mg.paed., Alberta koledžas lektors
Abstract Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp. (neskaitot pielikumu), tajā iekļauti 24 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu un 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba autore analītiskajā daļā analizēja Rīgas pašvaldības policijas personālu un tā vadības procesus, teorētiskajā daļā tika apskatīti teorētiskie aspekti, kuri attiecas uz personāla vadības procesiem. Projekta aprēķina daļā izstrādāti trīs projekti, pirmais projekts, ar mērķi palīdzēt piesaistīt vairāk jaunu darbinieku, lai stabilizētu personāla mainību Rīgas pašvaldības policijā, otrais projekts paredzēts esošo darbinieku pilnveidošanai un attīstībai un trešais projekts ir izstrādāts, lai Rīgas pašvaldības policija piedomātu pie pasākumu organizēšanas, ar mērķi saliedēt kolektīvu un vairot darbinieku apmierinātību ar darbu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Biciņa, K., Gailīte, S. (2019). Pašvaldības iestādes personāla vadības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 72 lpp.
Keywords Personāla vadība, personāla apmierinātība ar darbu
Keywords in English Personnel management, staff satisfaction with work
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 28.05.2019 13:54:31