Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Kultūrvēsturiskas nozīmes dzīvojamo koka ēku pārvaldīšana Jūrmalā
Title in English The management of wooden buildings with cultural heritage value in Jurmala
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mārtiņš Upītis
Reviewer Raja Kočanova
Abstract Kultūras pieminekļu aizsardzība ir katras valsts un pašvaldības pienākums. Koka individuālās, dzīvojamās ēkas ir tipiskas Jūrmalas 19.gadsimta sākuma arhitektūras vērtības, kuru saglabāšana nepieciešama pilsētas vēsturiskās identitātes nodrošināšanai. Pirmo reizi, 20 gadu laikā, pēc tehniskajiem datiem un vizuālās apskates tiek pētītas tieši koka dzīvojamo ēku stāvoklis un pārvaldīšana Jūrmalas pilsētā. Maģistra darba pirmajā daļa veikta izmantoto avotu analīze par kultūrvēsturisko ēku pašreizējo situāciju, tās veidošanos Latvijā un Jūrmalas pilsētā, kā arī apskatīta Norvēģijas labā pieredze kultūrvēsturiskas nozīmes ēku aizsardzībā. Otrajā daļā veikta maģistra darba pētījuma objekta situācijas analīze un tās vērtējums. Trešajā daļā apskatīts koka individuālo dzīvojamo ēku, kurām piešķirts vietējas vai valsts kultūrvēsturiska pieminekļa statuss, stāvoklis nolietojuma grupās, tā rašanās iemesli un izstrādātas rekomendācijas pārvaldīšanas efektivitātes uzlabošanai. Darba apjoms ir 89 lappuses, tajās iekļauti 14 attēli, 13 tabulas un 7 pielikumi. Darbā izmantotās literatūras un avotu vienību skaits – 50. Apkopotie dati un izstrādātās rekomendācijas var kalpot plānošanas un attīstības procesu uzlabošanā, Jūrmalas kultūrvēsturiskās vides attīstībai un kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumos.
Keywords Kultūras pieminekļi, kultūrvēsturiskas ēkas, pārvaldība
Keywords in English Cultural monuments, cultural and historical buildings, management
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 28.05.2019 10:10:18