Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Pašvaldību mājokļu politikas jaunas pieejas izstrāde
Title in English Development of a New Approach to Municipal Housing Policy
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer Mg.oec. K.Feimanis
Abstract Laines Madelānes maģistra darba tēmas “Pašvaldību mājokļu politikas jaunas pieejas izstrāde” ietvaros ir analizēts dzīves kvalitāti rakstorojošs rādītājs – mājoklis un veidotā mājokļu politika labklājības nodrošināšanai dažādās valstīs, īpašu vērību piešķirot līdz šim Latvijā izstrādātajiem mājokļu politikas finanšu atbalsta instrumentiem un to īstenošanai dzīvē. Darba gaitā autore sniedz priekšlikumus jaunas pieejas izveidei mājokļu politikas ieviešanai Latvijā, kā arī analizē iepriekš izstrādāto politiku trūkumus. Ņemot vērā, ka mājokļu politika kā stratēģisks plānošanas dokuments pēdējo reizi ir definēts 1996.gadā un esošā situācija liecina, ka nekavējoties ir jārisina ar dzīvojamā fonda atjaunošanu saistītie jautājumi, darba tematika ir ļoti aktuāla. Pirmajā, teorētiskajā nodaļā ir analizēts dzīves kvalitātes jēdziens un balstoties uz dažādu valstu pieredzi, definēts mājokļa standarts, kurš atbilst labai dzīves kvalitātei. Ir izpētīta Eiropas Savienības līmeņa, nacionāla un pašvaldību līmeņa normatīvā bāze, uz kuras balstās mājokļu politika. Otrajā – analītiskajā nodaļā, izmantojot dažādu pieejamo statistiku ir izvērtēts Eiropas Savienības dalībvalstu un Latvijas esošais dzīvojamais fonds, tā izaugsmes tempi, kā arī identificējot problēmas, vērtēta ietekme uz pašvaldību sociālekonomisko attīstību. Trešajā, praktiskajā un noslēdzošajā daļā, autore ir pētījusi dažādu Eiropas Savienības dalībvalstu mājokļu politikas plānošanas dokumentus, identificējusi īstenotos finanšu atbalsta instrumentus un to apmērus, izvērtējusi Latvijā līdz šim realizētās un plānotās atbalsta programmas, kā arī izvirzījusi savus ierosinājumus jaunas politikas pieejas izveidei. Pētījuma nobeigumā ir sniegti saistoši secinājumi un priekšlikumi par Latvijas situācijai piemērotu mājokļu politiku un veicinošu finanšu atbalsta instrumentu ieviešanu. mājokļu politika, īres tirgus, mājokļu finansēšanas atbalsta instrumenti, pašvaldība, sadarbība
Keywords mājokļu politika, īres tirgus, mājokļu finansēšanas atbalsta instrumenti, pašvaldība, sadarbība
Keywords in English housing policy, rental market, housing support instruments, municipality, cooperation
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 27.05.2019 23:24:46