Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Membrānu ultrafiltrācijas tehnoloģija dzeramā ūdens sagatavošanā"
Title in English "Membrane ultrafiltration technology in drinking water treatment"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Marta Zemīte
Reviewer Jānis Rubulis
Abstract Jura Jakštas maģistra darba tēma ir “Membrānu tehnoloģijas izmantošana dzeramā ūdens sagatavošanā”. Maģistra darbs ir par mūsdienās plašu pielietojumu guvušu ūdens sagatavošanas metodi ar membrānfiltrācijas palīdzību. Šīs metodes popularitāte ūdens sagatavošanā ir izskaidrojama ar sistēmu vienkāršumu, kompaktumu, darbības autonomitāti un augstu iegūstamā filtrāta kvalitāti. Ultrafiltrācijas (UF) membrānu pielietojums ļauj minimizēt ūdens priekšapstrādes nepieciešamību, apstrādājot ūdeni no virszemes avotiem. Pirmajā nodaļā ir līdz šim veikto pētījumu atskaišu kritiska analīze. Otrajā nodaļā tiek raksturots sākotnējais ūdens, aprakstīta eksperimentā izmantotā pilotiekārta, noteikti filtrāta kvalitātes rādītāju (duļķainība, kopējais dzelzs saturs, kopējais baktēriju skaits) un pilotiekārtas darbības kvalitātes rādītāju (transmembrānas spiediens, īpatnējā filtrāta plūsma, ūdens atgūšana) robežlielumi, kā arī aprakstītas izmantotās metodes. Trešajā nodaļā tiek veikta membrānu UF pilotiekārtas darbības rādītāju un iegūstamā filtrāta kvalitātes rādītāju analīze, sagatavojot virszemes (upes) ūdeni līdz dzeramā ūdens prasībām, ar mērķi noteikt efektīvus darbības parametrus un sākotnējā ūdens priekšapstrādi. Pētījumā tika izmantotas ūdens un iekārtas darbības kvalitātes noteikšanas metodes, statistiskās metodes pētījuma datu apstrādei un kritiska literatūras analīze. Darbā tika noskaidrots, ka izvēlētā metode ļauj iegūt pietiekoši kvalitatīvu filtrātu no upes ūdens. Veicot pētījumu tika secināts, ka membrānu iekārtu efektīvas darbības nodrošināšanai ir nepieciešams veikt rūpīgu ūdens ķīmiskās un mehāniskās priekšapstrādes izvēli un noregulēšanu, kā arī izvēlēties katram konkrētam gadalaikam atbilstošāko filtrācijas un skalošanas režīmu. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Tā apjoms ir 65 lapas. Darbs satur 42 attēlus, 9 tabulas, 2 pielikumus un 36 literatūras avotus.
Keywords dobšķiedras polietersulfona membrāna, filtrāta īpatnējā plūsma, ķīmiski pastiprināta reversā skalošana, membrānu modulis, membrānu ultrafiltrācija, transmembrānas spiediens
Keywords in English chemically enhanced backwash (CEB), filtration flux, hollow fiber PES membrane, membrane module, membrane ultrafiltration, transmembrane pressure
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 27.05.2019 18:55:46