Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Power and Electrical Engineering
Title in original language "Dzīvojamās ēkas Kuģu ielā 26, Rīgā elektroapgāde"
Title in English "Electrical power supply of residential building at 26 Kugu Street Riga"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Anta Baķe
Reviewer Kārlis Timmermanis
Abstract ELEKTROAPGĀDE, APAKŠSTACIJAS, ĒKU ELEKTROINSTALĀCIJA. Inženierprojekts izstrādāts ņemot vērā būvprojekta pasūtītāja izsniegto projektēšanas uzdevumu un AS “Sadales tīkls” tehniskos noteikumus pieslēdzamās jaudas nodrošināšanai jaunas dzīvojamās ēkas Kuģu ielā 26 izbūvei. Inženierprojektā tiek risināts: - objekta pieslēgums AS “Sadales tīkls” elektrotīklam, kas sevī ietver esošās 10/0.4 kV transformatoru apakšstacijas rekonstrukciju, 0.4 kV kabeļlīniju izbūvi līdz uzskaites sadalnei, kā arī lietotāja kabeļlīniju izbūvi no uzskaites sadalnes līdz slodzes punktam; - dzīvojamās ēkas spēka un apgaismojuma tīklu izbūve, zibensaizsardzība, pārspriegumaizsardzība un zemējuma sistēma. Inženierprojekts satur divas daļas: - aprakstošā daļa, kurā uzrādīti elektrisko elementu izvēles kritēriji un aprēķini. Aprakstīti galveno elektrisko shēmu izvēles principi un pārbaudes; - grafiskā daļa, kurā uzrādīti galveno shēmu un plānu rasējumi, transformatoru apakšstacijas rekonstrukcijas rasējumi. Pielikumā pievienoti: - projektēšanas uzdevums; - AS “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi; - apgaismojuma aprēķinu rezultāti izmantotjot programmu “Relux”. Inženierprojekts satur 147 lappuses un ietver sevī 19 attēlus, 15 tabulas, 2 pielikumus un literatūras saturu ar 48 informācijas avotiem. Grafiskā daļa satur 11 lapas.
Keywords ELEKTROAPGĀDE, APAKŠSTACIJAS, ĒKU ELEKTROINSTALĀCIJA.
Keywords in English POWER SUPPLY, SUBSTATIONS, ELECTRICAL INSTALLATION OF BUILDINGS.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 27.05.2019 12:39:34