Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Risku vadības sistēmas pilnveide SIA "Evopipes"
Title in English Improvement of Risk Management System in SIA "Evopipes"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Mazais
Reviewer
Abstract Ciema A. Risku vadības sistēmas pilnveide SIA “Evopipes”: Maģistra darbs / A. Ciema, J. Mazais. Rīga: RTU BALTECH studiju centrs, maģistra akadēmisko studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2019, 85 lpp. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 32 attēls, 10 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 44 avoti angļu un 12 avoti latviešu valodā. Darba mērķis ir izpētīt risku vadības sistēmu SIA “Evopipes”, lai izstrādātu priekšlikumus risku vadības sistēmas pilnveidei un tādējādi samazinātu ienākošo klientu sūdzību skaitu par produktu kvalitāti. Pirmajā darba daļā ir veikta teorētiska analīze par risku vadības struktūru un nozīmi organizācijā un veikta izpēte par risku novērtēšanas instrumentiem un pētījuma metodēm darba mērķa sasniegšanai. Otrajā darba daļā ir parādīta pētījuma gaita, kurā tika pētīta esošās risku un neatbilstību vadības sistēmas plastmasas cauruļu ražošanas uzņēmumā, lai atrastu problēmas cēloņus un pilnveides iespējas, izmantojot kvalitātes instrumentus. Trešajā darba daļā tiek piedāvāts problēmas risinājums risku vadības sistēmas pilnveidei, kurš ir pamatots ar ekonomisko pamatojumu, balstīts uz iegūtajiem rezultātiem izpētes procesā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: apzināties un vadīt savus iespējamos riskus ir labs uzņēmējdarbības piemērs, kas pasargā uzņēmumu no reputācijas un finanšu zaudējumiem, kā arī risku vadība ir cieši saistīta ar neatbilstību vadību, kura, savukārt, rezultējas klientu apmierinātībā. Tāpēc uzņēmuma vadībai ir jāskaidro departamentu vadītājiem risku vadības nozīme un ieguvums procesu uzlabošanai, un apmācīt viņus izmantot risku novērtējumā iegūtos rezultātus ikdienas darbā. Kā arī, risinot klientu sūdzības un produktu neatbilstības problēmas, tās būtu jāapvieno ar risku novērtēšanu un risku mazināšanas plānu.
Keywords Risku vadība, Neatbilstību vadība, FMEA metode
Keywords in English Risk management, Non-conformance management, FMEA, Key Risk Indicators
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 27.05.2019 11:57:37