Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Neregulējamu vienlīmeņa ceļa mezglu satiksmes drošības analīze Liepājā” (“Cukura ielas posma pārbūve Liepājā”)
Title in English “Analysis of Traffic Safety on Uncontrolled At-grade Intersections in Liepaja” (“Reconstruction of Cukura Street Section in Liepāja”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Juris Smirnovs
Reviewer Māris Jakovickis, projektu vad., SIA "CTB"
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Neregulējamu vienlīmeņa ceļa mezglu satiksmes drošības analīze Liepājā” un inženiera darba tēma “Cukura ielas posma pārbūve”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Liepājas pilsētas ielu infrastruktūru, īpašu uzmanību pievēršot neregulējamiem krustojumiem. Piedāvāt priekšlikumus kādā veidā to varētu uzlabot un pilveidot. Bakalaura darba uzdevumi: 1. veikt izpēti par notikušajiem CSNg neregulējamajos krustojumos; 2. izvēlēties četrus četrzaru krustojumus un četrus trijzaru pieslēgumus, kuros ir noticis visvairāk CSNg; 3. izskatīt pieejamo teorētisko un zinātnisko literatūru par ceļu satiksmes drošības analīzi; 4. veikt satiksmes drošības analīzi izvēlētajiem krustojumiem un pieslēgumiem; 5. izdarīt secinājumus un piedāvāt risinājumus satiksmes drošības uzlabošanai. Inženierprojekta daļas ietvaros tiek izvērtēts esošais autoceļa stāvoklis, veikti pamatceļa segas konstrukciju aprēķini un to salīdzinājums, kā arī aprakstīti tehniskie risinājumi, specifikācijas un sastādīti darbu daudzumi ielas pārbūvei. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) izstrādāts latviešu valodā. Darba kopapjoms 173 lapaspuses, 107 tabulas, 37 attēli, 15 rasējumi. Izstrādājot darbu izmantoti 27 informācijas avoti. Inženierprojekta daļa izstrādāta uz SIA „VCI” izsniegtā topogrāfiskā plāna un izsniegtajiem ģeotehniskiem un satiksmes intensitātes datiem.
Keywords Liepāja, satiksmes drošība, konfliktpunktu metode, Cukura iela, vienlīmeņa ceļa mezgli
Keywords in English Liepāja, traffic safety, conlict points, Cukura street, At-grade Intersections
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 26.05.2019 16:37:56