Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Darbinieku darba izpildījuma novērtēšanas pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Employee Performance Appraisal
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Mg. paed., A. Kalniņš, Alberta koledžas lektors
Abstract Bakalaura darba autors: Marinika Manžosa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: docente Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Darbinieku darba izpildījuma novērtēšanas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projekta aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts, pielikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 16 tabulas un 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 28 avoti latviešu valodā, 7 angļu valodā un 4 krievu valodā. Darbam pievienoti 19 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā tika raksturota uzņēmuma darbības specifika un personāls, novērtēts uzņēmuma personāla darba izpildījuma novērtēšanas process un atklāta galvenā problēma, kurai ir vairāki cēloņi. Teorētiskā daļā veikta analīze par uzņēmuma personāla darba izpildījuma novērtēšanas procesa identificēto problēmu risināšanas iespējam. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāts personāla darba izpildījuma novērtēšanas projekts, kas ietver aprakstu par darba izpildījuma novērtēšanas kritērijiem, metodēm un iegūto novērtēšanas rezultātu izmantošanu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Manžosa, M. (2019). Darbinieku darba izpildījuma novērtēšanas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs/ M. Manžosa, I. Ozoliņa-Ozola.- Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”. 85 lpp.
Keywords Darba izpildījuma novērtēšana, darba izpildījuma novērtēšanas kritēriji, 360 grādu metode
Keywords in English Employee Performance Appraisal, employee performance appraisal criteria, 360 degrees Performance Appraisal
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 24.05.2019 16:11:39