Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Arborista profesijas aktuālās problēmas un risinājumi darba aizsardzībā
Title in English Current Challanges and Solutions for Occupational Safety in the Arborit Profession
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Bartušauskis
Reviewer Evita Biezmane, Mg.darba aizsardzība
Abstract Bakalaura darba autors: Reinholds Stūriška Bakalaura darba vadītājs: Mg,DA Jānis Bartušauskis Bakalaura darba tēma: “Arborista profesijas aktuālās problēmas un risinājumi darba aizsardzībā” Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Teorētiskajā daļā aplūkota arboristu profesija no darba aizsardzības viedokļa, starptautiskā un Latvijas pieredze profesijā, aprakstīta aroda darbības principi, kā arī risku novērtēšanas metodes. Analītiskajā daļā tiek veikta uzņēmuma padziļināta izpēte, un apsekošana, tiek veikta profesijā nodarbināto aptauja par drošību darba vietā, kā arī par erganomiskajiem apstākļiem, kā arī padziļināti izpētīti darba vides riski, pielietojot darba izvēlētās darba vides risku novērtēšanas metodes. Praktiskajā daļā tiek sniegti priekšlikumi analītiskajā daļā atklāto darba vides risku novēršanai un samazināšanai Bakalaura darba rezultāti: Arboristu uzņēmumā veikts darba vides risku novērtējums. Izstrādāti priekšlikumi darba vides risku samazināšanai un darba aizsardzības sistēmas pilnveidei. Bakalaura darbā izmantotie informācijas avoti: Bakalaura darbā izmantoti 32 informācijas avoti, kuri norādīti bibliogrāfiskajā sarakstā. Bakalaura darba apjoms: Darbā ir 3 nodaļas un sastāv no 71 lapām. Darbā ir iekļautas 15 tabulas un 40 attēli. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā. Atslēgas vārdi: Kokkopis, arborists, darba vides riski, darbs augstumā, preventīvie pasākumi, risku mazināšana, darbinieks, darba devējs, likumdošana. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Kokkopis, arborists, darba vides riski, darbs augstumā, preventīvie pasākumi, risku mazināšana, darbinieks, darba devējs, likumdošana
Keywords in English Treecare, arborist, occupational environment risks, work in heights, preventive measures, risk mitigation, employee, employer, legislasion
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 24.05.2019 14:50:20