Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla motivācijas programmas izstrāde
Title in English Development of Personnel Motivation Programme
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Mg.oec. I. Baltiņa, Labklājības ministrijas personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore
Abstract Bakalaura darba temats ir “Personāla motivācijas programmas izstrāde” . Personāla motivēšana katrā uzņēmumā var atšķirties, taču tai jābūt ar mērķi motivēt darbiniekus tā, lai tie veiktu pienākumus augstākajā kvalitātē un darītu to efektīvi. Darbinieku nepietiekama vai nepareiza motivēšana novedīs pie neapmierinātiem darbiniekiem, kā arī augstas personāla mainības. Uzņēmumā motivēšanas programmai maksimāli jāatbilst darbinieku vēlmēm un prasībām, protams, iespēju robežās. Kvalitatīvs motivators, kas motivē lielāko daļu darbinieku ir “karjeras ceļš” jeb karjeras attīstība uzņēmumā. Bakalaura darba mērķis - noskaidrot uzņēmuma Rimi Latvia darbinieku motivācijas līmeni un to ietekmējošos faktorus, kā arī personāla motivācijas programmas izstrādes ietvaros izveidot darbinieka “karjeras ceļu” amatu hierarhijā. Šī mērķa sasniegšanai tika izvirzīti pieci uzdevumi: 1) apskatīt un analizēt uzņēmuma veiktās darbības un procesus darbinieku motivēšanas ietvaros, kā arī uzņēmumu kopumā; 2) noskaidrot darbinieku motivācijas līmeni un to ietekmējošos faktorus; 3) iepazīties ar personāla vadības literatūras nostādnēm par motivācijas izpratni un pielietošanu; 4) izveidot apkopotas veikalu un biroja darbinieku klasifikācijas un amata prasību nostādnes; 5) izstrādāt darbinieka “karjeras ceļu”. Bakalaura darba izstrādes rezultātā autors, balstoties uz uzņēmumā birojā veiktajām aptaujām, novērojumiem un personāla vadības literatūru, sniedzis ieteikumus prakses nepilnību novēršanai un motivācijas programmas uzlabošanai.
Keywords motivācijas teorijas, paaudzes, karjeras attīstība, karjeras vadība, darbinieki.
Keywords in English motivation theories, generations, career development, career management, employees.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 24.05.2019 14:26:07