Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Attīstības stratēģijas izveide un nodrošināšana estētiskās medicīnas produktu tirdzniecības uzņēmumā"
Title in English "Creation and Provision of a Development Strategy for an Aesthetic Medicine Product Trading Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Andris Vītols, Mg.oec., VSIA “Dailes teātris” valdes loceklis
Abstract Bočenkova J. Attīstības stratēģijas izveide un nodrošināšana estētiskās medicīnas produktu tirdzniecības uzņēmumā. Maģistra darbs/ J. Bočenkova, I. Voronova.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana», 2019.-105 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 4 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 105 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 80 tabulas, 12 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu, 20 angļu, un 15 krievu valodā. Darbam pievienoti 12 pielikumi. Darba mērķis ir attīstības stratēģijas izveide un nodrošināšana estētiskās medicīnas produktu tirdzniecības uzņēmumā. Pirmā analītiskā daļā ir aprakstīta uzņēmuma SIA «Roksana Baltic» darbība, attīstības dinamika, novērtēta situācija tirgū, nosaukta tirgus attīstības tendence. Otrajā lietišķa pētījumu daļā ir aprakstīts stratēģiskais menedžments, stratēģiskas plānošanas process un galvenās stratēģiju novērtēšanas metodes. Trešajā pētījumu aprēķinu daļā ir analizēta uzņēmuma SIA «Roksana Baltic» SVID matrica un novērtētas uzņēmuma attīstības stratēģijas. Ceturtajā projekta daļā ir izveidots biznesa plāns tirgus daļas paplašināšanas stratēģijai.
Keywords Attīstības stratēģijas, nodrošināšana, hierarhijas analīzes process, analītiska tīkla process
Keywords in English Development strategies, provision, analytic hierarchy process, analytic network process
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 24.05.2019 12:57:42