Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla atlases un novērtēšanas pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Personnel Recruitment and Evaluation
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Z. Rostoka, RTU Personāla nodaļas vadītāja
Abstract Bakalaura darba autors: Daiga Keiša Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: docente Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Personāla atlases un novērtēšanas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projekta aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts, pielikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 18 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 40 avoti latviešu valodā, 12 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma darbības raksturojuma, vēstures un attīstības analīze, izpētīta: organizatoriskā struktūra, personālvadības loma uzņēmumā, uzņēmuma personāla skaits, sastāvs un mainība, kā arī analizēti personāla atlases un novērtēšanas procesi. Teorētiskajā daļā analizēta Latvijas darba tirgus analīze, apmierinātība ar līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi, kā arī personāla atlases un novērtēšanas būtība, veidi un metodes. Projektu aprēķinu daļā izstrādāti pieci projekti uzņēmuma personāla piesaistes, atlases un novērtēšanas procesu pilnveidošanai: veikta Stockmann konkurentu izpēte, izstrādāts pārdevēja – konsultanta kompetenču modelis, darbinieku piesaistes videoklipa izstrādēs organizēšana, daudzkritēriju vērtējuma izstrāde pārdevējam – konsultantam, kā arī izstrādāta jaunā darbinieka vērtēšana. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Keiša, D. (2019). Personāla atlases un novērtēšanas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs/ D. Keiša, I. Ozoliņa-Ozola.- Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”. 74 lpp.
Keywords Personāla atlase, novērtēšana
Keywords in English Recruitment of new employees, evaluation
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 24.05.2019 12:39:03