Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Sabiedriskā labuma organizācijas darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project for increasing the efficiency of the public benefit organization
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Konstantins Didenko
Reviewer MBA M.Ozoliņš
Abstract Bakalaura darba autors: Džeina Kleina Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr.oec. Kontantins Didenko Bakalaura darba temats: Sabiedriskā labuma organizācijas darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, pētījumu un aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 23 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 2 avoti angļu valodā un 65 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Sabiedriskā labuma organizācijas darbības analīzes un pētījumu veikšanas un datu apkopošanas un izpētes rezultātā ir veikti priekšlikumi tās darbības efektivitātes paaugstināšanai. Organizācijas darbinieku mainības mazināšanai nepieciešams ieviest veselības apdrošināšanu, veicinot darbinieku lojalitāti, kā arī ieviest jaunas finanšu piesaistes metodes un motivācijas sistēmu finanšu piesaistes nodaļai, sekmējot nodibinājuma piesaistītā finansējuma apmēru. Finanšu piesaistes nodaļas darba rezultātu sekmēšanai ir izstrādāts darbadienu plāns, kas norāda laikus, kad zvanu veikšana ir efektīvāka jeb iespēja saņemt ziedojumu apstiprinājumu ir augstāka. Projektu vadības uzlabošanai nepieciešams īstenot laika, komunikācijas un kvalitātes vadības pasākumus, tādējādi samazinot zaudējumu apmēru par pieļautajām kļūdām projektu izpildē. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kleina Dž. (2019). Sabiedriskā labuma organizācijas darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 82 lpp.
Keywords Efektivitātes paaugstināšana, darbinieku mainība, cilvēkresursu vadība, motivācija, projektu vadība
Keywords in English Efficiency improvement, employee turnover, human resource management, motivation, project management
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 23.05.2019 21:05:24