Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Naudas plūsmas prognozēšana komercsabiedrībā
Title in English Cash Flow Forecasting at a Commercial Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Pokromoviča
Reviewer L. Kasperoviča, zinātniskais asistents
Abstract Bakalaura darba autors: Ivonna Mūrniece Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: M.paed.,ing.oec.Iveta Pokromoviča Bakalaura darba temats: Naudas plūsmas prognozēšana komercsabiedrībā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 47 pp., tajā iekļauti 4 attēli, 11 tabulas, Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 1 avots angļu valodā, 20 avoti latviešu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Komercsabiedrība ir spējīga pieaugt un attīstīt jaunu ideju. Tiek izveidota izdevumu ienākumu prognoze pirmajiem trīs gadiem, kā arī izveidota naudas plūsma trīs gadiem. Izveidotās prognozes ir veiksmīgas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mūrniece I. (2019). Naudas plūsmas prognozēšana komercsabiedrībā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”.47.lpp
Keywords naudas plūsma
Keywords in English cash flow
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 23.05.2019 17:04:31