Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Psihoemocionālā slodze pirmsskolas izglītības iestādē
Title in English Overwhelming Psycho-Emotional State in Pre-School Education
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Bērziņš
Reviewer RTU prof., Dr.oec. Jānis Ķipsna
Abstract Bakalaura darba autors: Laura Sprudzāne Bakalaura darba vadītājs: Jānis Bērziņš, Docents Mg. Sc. Ing. Bakalaura darba tēma: “Psihoemocionālā slodze pirmsskolas izglītības iestādē” Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 90 lapām. Bakalaura darbā ir 29 attēli, 17 tabulas, viena formula un 2 pielikumi. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek aplūkota darba aizsardzības sistēmas un tās uzraudzības normatīvo aktu prasības, tiek novērtēts psihoemocionālais stāvoklis valstī un Eiropā, kā arī tiek aplūkoti iespējamie psihosociālie riska faktori, kam varētu būt vai ir pakļauti darbinieki, tiek aplūkotas psihoemocionālā riska noteikšanas un novērtēšanas metodes. Bakalaura darba analītiskajā daļā ir aplūkota un aprakstīta Ciblas novada pašvaldības darbība un tās pakļautībā esošā Blontu pirmsskolas izglītības iestādes organizatoriskā struktūra un darba aizsardzības sistēma, kur bakalaura darba ietvaros, tika novērtēti psihoemocionālie riska faktori, kā arī tika veikta iestādes vadītājas, skolotājas, skolotāja palīga un nakts aukles amata aprakstu salīdzinājums. Praktiskajā daļā tika izveidota aptauja, lai noskaidrotu darbinieku viedokli par psihoemocionālo slodzi, iespējamiem stresa izraisītājiem un stresa mazināšanu Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novada pirmsskolas izglītības iestādēs. Kā arī tika veikta Blontu pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku (iestādes vadītājas, skolotāja, skolotāja palīga un nakts aukles) psihoemocionālo riska faktoru novērtēšana un piedāvāti stresa mazināšanas pasākumi darba vides uzlabošanai. Bakalaura darbā izmantotie informācijas avoti: Bakalaura darba izstrādē tika izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti, organizācijas iekšējā dokumentācija, pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku aptaujas, grāmatas darba aizsardzības jomā un interneta resursi. Kopā tika izmantoti 63 informatīvie avoti, kuri ir uzskaitīti alfabēta secībā izmantotās literatūras un avotu sarakstā. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Sprudzāne. L. “Psihoemocionālā slodze pirmsskolas izglītības iestādē”: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītājs Docents, Mg. Sc. Ing. Bērziņš J. – Rīga: RTU, 2019. - 90lpp.
Keywords Psihoemocionālā slodze, pirmsskolas izglītības iestāde, stress
Keywords in English Psycho-emotional state, pre-school education, stress
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 23.05.2019 11:13:43