Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Kultūras mantojuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas raksturojums mūsdienās
Title in English Characteristics of cultural heritage management nowadays
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Jānis Kaminskis
Abstract Kultūras mantojums ir katras valsts kultūras, nacionālās identitātes un attīstības pamats, kura saglabāšana mūsdienās kalpo kā nākotnes labklājības ķīla. Kultūras mantojuma saglabāšana ir viena no valsts kultūras politikas prioritātēm. Tā saglabāšanas darbu veikšanā, ļoti liela loma ir izglītotiem un profesionāliem speciālistiem. Lai atspoguļotu kultūras mantojuma, kā zināšanu ieguves un personīgās attīstības avota, nozīmi mūsdienās, tādejādi izprotot un izpētot kultūras mantojuma saudzēšanas, saglabāšanas būtību un nepieciešamību, kā darba tēmu autors ir izvēlējies “Kultūras mantojuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas raksturojums mūsdienās”. Darbs balstīts uz Latvijas kultūras mantojuma izpēti un raksturošanu, kur galvenā uzmanība vērsta uz Latvijas valsts nozīmes arhitektūras un arheoloģijas Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa “Turaidas muzejrezervāts” (turpmāk tekstā – TMR) pārvaldīšanu un apsaimniekošanu mūsdienās. Darba ievadā autors norādījis darba aktualitāti, noteicis mērķi, izvirzījis uzdevumus mērķa sasniegšanai, noteicis pētījuma objektu un priekšmetu, aprakstījis datu apstrādes un analīzes metodes, informācijas avotus un noteicis ierobežojumus. Analītiskajā daļā autors pēta kultūras mantojuma pārraudzību un normatīvo aktu bāzi pasaulē un Latvijā. Projekta aprēķinu daļā autors pēta kultūras mantojuma aizsardzības vēsturi Latvijā, kultūras mantojuma definīcijas, salīdzina kultūras mantojuma struktūru Baltijas valstīs, raksturo kultūras mantojuma finansējumu, pēta kultūras mantojuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu mūsdienās, veicot stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzi, kā arī raksturo Īpaši aizsargājamo kultūras pieminekli “Turaidas muzejrezervāts”. Tehnoloģiskā daļā autors apskata un raksturo Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa “Turaidas muzejrezervāts” sastāvā esošās Klaušinieku mājas restaurācijas, rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtojuma īpašumā attīstības projektu, tā vadības izmaksu metodiku un būvniecības procesu. Darba un dabas aizsardzības daļā autors pēta Klaušinieka mājas attīstības projekta – būvniecības darbu procesā, darba un dabas aizsardzību. Apkopojot un izvērtējot veiktos pētījumus, autors apkopojis secinājumus un izvirzījis priekšlikumus kultūras mantojuma pārvaldības pilnveidošanai.
Keywords Kultūras mantojums, pārvaldīšana un apsaimniekošana
Keywords in English Cultural heritage, management
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 23.05.2019 10:51:39