Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Universitāšu attīstības tendences un problēmas pilsētvidē
Title in English The tendencies and problems of the university development in the urban environment
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kaspars Plotka
Reviewer Jānis Zvirgzdiņš
Abstract Maģistra darba tēma „Universitāšu attīstības tendences un problēmas pilsētvidē”. Tēmas aktualitāte saistīta ar Rīgas Tehniskās universitātes attīstības tendencēm, Ķīpsalas studentu pilsētiņas izveidi un pieejamo resursu optimizāciju, kā arī sekundārā nekustamā īpašuma integrēšanas pilsētvidē koncepciju, ar kuras palīdzību tiktu risinātas sociāli ekonomiskās problēmas Rīgas pilsētvidē. Maģistra darba mērķis – balstoties uz teorētisko aspektu analīzi, sniegt priekšstatu par kopējām universitāšu darbības tendencēm un problēmām pilsētvidē, detalizētāk aprakstot vispārējos Rīgas Tehniskās universitātes darbību un attīstības ietekmējošos faktorus Rīgas pilsētā, kā arī risinot sociāli ekonomiskās problēmas galvaspilsētā, izstrādāt konceptu universitātes nekustamā īpašuma integrācijai noteiktā teritoriālajā apgabalā. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Analītiskajā daļā tiek izklāstīti teorētiski praktiskie aspekti, kuri, savstarpēji mijiedarbojoties, ietekmē pilsētvides un universitātes pastāvēšanas un pilnveidošanās iespējas, akcentējot augstākās izglītības iestādes nozīmi pievilcīgas un konkurētspējīgas pilsētvides veidošanas procesā. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīta RTU izveide un raksturoti universitātes darbības principi, attīstības un nekustamo īpašumu pārvaldīšanas tendences, kuru intensitāti ietekmē universitātes iekšējā un ārējā vidē pastāvošie draudi vai iespējas, kas rodas valsts politiskās, ekonomiskās, sociālās, tehniskās un ekoloģiskās situācijas savstarpējās mijiedarbības apstākļos. Praktiskajā daļā tiek sniegts vispārējs priekšstats par Ķīpsalas studentu pilsētiņas veidošanos un rīcībā esošo resursu optimizāciju, detalizētāk analizējot sekundārajā plānā novirzīto nekustamo īpašumu pārvaldības aspektus un potenciālās izmantošanas iespējas. Maģistra darbs izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem, speciālo literatūru, valsts iestāžu un privātā sektora pieejamiem sekundārajiem datiem, Rīgas Tehniskās universitātes iekšējo procesu izvērtēšanu un analīzi, kā arī iekšējo pieejamo un esošo dokumentu, informācijas un datu izmantošanu darba ietvaros noteikto uzdevumu izpildīšanai un izvirzītā mērķa sasniegšanai. Akadēmiskajā darbā apkopotā informācija un ieteikumi Rīgas Tehniskajai universitātei palīdzēs attīstīt nekustamo īpašumu pārvaldību, kā arī veidot sadarbību ar pilsētvidē pastāvošajiem dalībniekiem. Darbā tiek izstrādāta koncepcija viena nekustamā īpašuma pārvaldības procesu pilnveidei Rīgas Tehniskajā universitātē un integrācijai pilsētvidē. Maģistra darba apjoms ir 106 lappuses. Darbā ir 8 tabulas, 17 attēli un 7 pielikumi, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksts ar 66 vienībām.
Keywords Universitātes, Rīgas Tehniskā universitāte, pilsētvide, nekustamie īpašumi
Keywords in English University, Riga Technical University, urban environment, real estate
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 23.05.2019 08:37:48