Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mazo un vidējo uzņēmumu klientu apmierinātības līmeņa novērtējums komercbankās
Title in English Assessment of Small and Medium Enterprise Customer Satisfaction Level in Commercial Banks
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jana Eriņa
Reviewer M. Pētersone, vadošā pētniece
Abstract Bakalaura darba autors: Efeja Glinska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Asoc. profesore, Dr.oec. Jana Eriņa Bakalaura darba temats: Mazo un vidējo uzņēmumu klientu apmierinātības līmeņa novērtējums komercbankās Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 53 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 3 tabulas un 1 pielikums. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 2 avoti angļu valodā un 20 avoti latviešu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Klientu apmierinātību nosaka komercbankas pakalpojumu piedāvājumi, kas veido uzticamu sadarbību, lai nodrošinātu uzņēmējdarbību. Komercbankas uzlabo pakalpojumus un finanšu darbības, lai to lietotājiem piedāvātu daudzveidīgu izvēli un kvalitatīvu apkalošanas servisu. Mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas atbalstu piedāvā bankas un finanšu institūcijas, kas nodrošina naudas līdzekļus uzņēmējdarbības uzsākšanai un uzņēmuma attīstībai. Komercbankas nodrošinat kvalitatīvu bankas servisu, ātrus pakalpojumus un procesu ērtības iegūst lojālus klientus, kas izmanto to piedāvātos pakalpojumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Glinska E. (2019). Mazo un vidējo uzņēmumu klientu apmierinātības līmeņa novērtējums komercbankās. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 53 lpp.
Keywords Mazie un vidējie uzņēmumi, uzņēmēji, banku darbība, komercbankas, banku riski, klienta apmierinātības līmenis, banku produkti un pakalpojumi
Keywords in English Small and medium-sized enterprises, entrepreneurs, banking activities, commercial banks, bank risks, customer satisfaction levels, banking products and services
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 22.05.2019 23:03:39