Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mārketinga stratēģijas pilnveidošana pakalpojumu nozarē Latvijā
Title in English Improvement of Marketing Strategy in the Service Sector in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer Kristīne Fedotova
Abstract Bakalaura darba autors: Eltaj Babazade Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: lektore Mg.oec. Inga Erina Bakalaura darba nosaukums: Mārketinga stratēģijas pilnveidošana pakalpojumu nozarē Latvijā Rakstīts bakalaura darbs: Rakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās un pētījuma daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, literatūras saraksta un pielikumiem. Literatūras saraksts sastāv no 41 avotiem. Darbā ir 75 lappuses, tajā ir 24 attēli, 12 tabulas. Bakalaura darba galvenais rezultāts: Darba mērķis ir saprast zīmola ietekmi uz patērētāju uzvedību. Pētījuma teorētiskajā daļā apkopoti dati no dažādiem resursiem un apvienoti ar aptaujas un intervijas rezultātiem, pētījuma praktiskajā daļā autors analizēja informāciju ar dažādām metodēm. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: E.Babazade (2019) Mārketinga stratēģijas pilnveidošana pakalpojumu nozarē Latvijā. Bakalaura darbs/ E.Babazade lektors Mg.oec. Inga Eriņa - Rīga: RTU, Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”, 75 lpp.
Keywords Mārketinga stratēģijas pilnveidošana pakalpojumu nozarē Latvijā,Patērētāja uzvedība,Zīmols
Keywords in English Improvement of marketing strategy in the service sector in Latvia, Consumer Behavior, Brand, Marketing
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 22.05.2019 14:10:58