Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language Grīdas tīrāmo robotu bezvadu uzlādes sistēmas projektēšana, izpēte un izstrāde.
Title in English Design, research and development of wireless charging system for floor cleaning robot.
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Jānis Zaķis
Reviewer Pēteris Apse-Apsītis
Abstract Maģistra darbs sastāv no pētnieciskās daļas, kurā autors veic induktīvās bezvadu pārvades sistmēmas uzbūves izpēti, simulācijas daļas, kur ar datorsimulāciju palīdzību tiek apskatīta sistēmas reakcija dažādās situācijās un praktiskā daļa, kur ir aprakstīti veiktie mērījumi ar izstrādāto iekārtu. Pētnieciskajā daļā ir sniegts ieskats induktīvās enerģijas pārvades principā un tiek apskatīta signāla ģenerējošā un pārraidošā daļa. Tāpat tiek apskatīti varianti, kas var tikt izmantoti invertora un spoles projektēšanā. Simulācijas daļā tiek izveidota simulācijas shēma, kas tiek izmantota simulacijās ar dažādiem spoles un kondensatora slēgumiem. No iegūtajiem mērījumiem tiek izveidoti grafiki, kas sniedz priekšstatu par sistēmas darbību. Praktiskajā daļā tiek izstrādāts invertors un divu veidu spoļu pāri. Sistēma tiek testēta un tiek novērstas nepilnības. Tiek uzņemti dati, no kuriem tiek izveidoti grafiki, kas tiek salīdzināti ar datorsimulācijās iegūtajiem. Darba mērķis – izstrādāt induktīvās enerģijas pārvades sistēmu, kas nodrošinātu uzlādi grīdas tīrāmajam robotam. Darba uzdevumi: • Izpētīt induktīvās enerģijas pārvades elektrisko shēmu veidus • Izpētīt tranzistoru draiveru topoloģijas • Izpētīt kondensatoru un spoļu veidus • Izstrādāt pārraides un uztverošo spoli • Izstrādāt signāla ģenerēšanas shēmu • Veikt simulācijas PSIM vidē • Veikt mērījumus reālai sistēmai un salīdzināt ar simulācijās veiktajiem Darbs tika izstrādāts veiksmīgi, tika izstrādāta strādājoša bezvadu enerģijas pārvades sistēma, kura nodrošina pietiekamu jaudu, lai robots veiktu akumulatora uzlādi. Darba laikā tika iepazīta lauktranzistoru komutācija un spoles – kondensatora slēgumu veidu īpašības. Šo sistēmu ir iespējams pilnveidot, nākotnes uzdevums būtu uzlabot pārvades sistēmu, lai tā spētu nodrošināt nominālo jaudu baterijas uzlādes sistēmai. Darba apjoms - 56 lpp., -- tabulas, 43 attēli un 4 pielikumi
Keywords Induktīvā pārvade, lietderības koeficients, lauktranzistors, raidošās un uztverošās spoles, eksperimentālais modelis
Keywords in English Inductive transmission, efficiency factor, field effect transistor, transmitting and receiving coils, experimental model
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 22.05.2019 10:38:00