Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieku pienākumu un tiesību mijiedarbība nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesos
Title in English Interaction between responsibilities and rights of the manager and apartment owners in real estate management processes
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Puķīte
Reviewer Raja Kočanova
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieku pienākumu un tiesību mijiedarbība nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesos”. Bakalaura darba mērķis ir noteikt pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieku pienākumu un tiesību saistību dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesos, izvērtējos galvenos pārvaldīšanas nozari reglamentējošos normatīvos aktus. Darbā tika izstrādāti šādi uzdevumi – iegūta informācija par mājokļu politikas veidošanās un attīstības vēsturiskajiem aspektiem sākot ar 1940. gadu, apzināta dzīvojamā fonda apjoms Rīgā, tā sastāvs un regulējošā likumdošana, noteikta pārvaldīšanas nozari raksturojošie rādītāji, analizēta pārvaldīšanas nozares saistošā likumdošana un noteikta pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieku pienākumu un atbildības robežas, kā arī izdarīt secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām – analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas un vides aizsardzības daļas. Darbs kopā ar pielikumiem satur 113 lapaspuses, 20 attēlus, 4 tabulas un 45 bibliogrāfiskos nosaukumus. Bakalaura izstrādes procesā tiek vispārīgi apskatīta mājokļu politika, kas Latvijā īstenota no 1940. gada un, kā tā ir veidojusi šī brīža privāto īpašumu. Tiek noteikti galvenie ar pārvaldīšanas nozari saistītie rādītāji, kas ietekmē pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanas apjomu un kvalitāti Rīgā un norādīts darbību apjoms, kas veicams, lai uzsāktu un nodrošinātu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu atbilstoši valsts tiesību normatīvajiem aktiem. Bakalaura darbā ir norādīts dzīvokļu īpašnieku un pārvaldnieka pienākumu, tiesību un atbildības mijiedarbība, pamatojoties uz abpusēji noslēgto pārvaldīšanas līgumu, kurā ietvertas un nolīgtas ar obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām un papildus veicamajiem darbiem saistītās robežas.
Keywords Nekustamais īpašums, Pārvaldīšanas procesi, Pārvaldnieks un dzīvokļu īpašnieki
Keywords in English Real Estate, management processes, manager and apartment owners
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 22.05.2019 10:16:46