Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language ''Ar veltni sablīvējama betona (RCC) pielietošanas iespējas ceļa segumam un nestspēju analīze''; inženierprojekts ''Pašvaldības autoceļa ''Dārzniecības ceļš'' km 0.000-2.040 pārbūve Vārves pagastā, Ventspils novadā''
Title in English ''The Analysis of the Application potential of Rolter-Compacted Concrete (RCC) for Road Surface and its Load Carrying Capacity''; Engineering Design Project ''The Reconstruction of ''Darzniecibas Municipality Road''at 0.000-2.040 km Mark in the Varve Rural Territory, Ventspils Municipality''
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Viktors Haritonovs
Reviewer
Abstract Bieži tiek runāts par slikto ceļa stāvokli Latvijas autoceļu tīklā. Nozares vadošo organizāciju speciālisti pēta un meklē jaunas alternatīvas esošo ceļa tīklu uzlabošanai. Viena no alternatīvām ir ar veltni sablīvējama betona (RCC) pielietošana ceļa segumam. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt ar veltni sablīvējama betona (RCC) pilnu ražošanas un iestrādes procesu, to pielietošanas iespējas ceļa segumam un nestspēju analīzi, apkopojot pasaules pieredzi un atziņas, par būvniecības procesu un pielietošanas iespēju ceļa segumam. Darba mērķa sasniegšanai nepieciešams bija veikt sekojošus uzdevumus: 1. Iepazīties ar valčbetona kā ceļa seguma materiālu, veikt citu valstu pieredzes apskatu valčbetona izmantošanā; 2. Izpētīt pilnu valčbetona ražošanas procesu un pielietotos materiālus; 3. Aplūkot RCC darba izpildi, iestrādes tehnoloģiju un mehānismus; 4. Izvērtēt valčbetona pielietošanu ceļa segumam un konstruktīvo kārtu ietekmi uz segas nestspēju; 5. Izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Inženierprojekta mērķis ir izstrādāt Pašvaldības autoceļa ''Dārzniecības ceļš'' km 0.000-2.040 pārbūve projektu. Pašvaldības autoceļa pārbūves projekts paredz jaunas segas pilnas konstrukcijas izbūvi un jaunas virszemes un gruntsūdens novadīšanas novadgrāvju un caurteku sistēmas atjaunošana un būvniecība, nedaudz uzlabojot trasējuma taišņu-līkņu kopumu un maksimāli saglabājot esošo apbūves līmeni. Bakalaura darba ar inženierprojekta apjoms – 245. lpp.,tas satur 106 attēlus, 46 tabulas, 5 shēmas, 2 grafiki, 25 informācijas avotus un 2 pielikumus.
Keywords Ar veltni sablīvējams betons
Keywords in English Rolter Compacted Concrete
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 22.05.2019 08:44:38