Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Jelgavas pilsēttelpas kvalitātes pilnveidošanas nozīme pilsētas attīstībā
Title in English Significance of Improving the Quality of Jelgava Urban Space in the Development of the City
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inesa Bušovska
Reviewer Mg.oec. U.Kamols
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas 4. studiju gada bakalaura darba autors Reinis Petkus izstrādāja pētījumu, kura temats ir “Jelgavas pilsēttelpas kvalitātes pilnveidošanas nozīme pilsētas attīstībā”. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja ir RTU docente, Mg.oec., Inesa Bušovska. Bakalaura darbs ir uzrakstīts Rīgā, Latvijā, latviešu valodā uz 73 lpp., tajā ir iekļauti 14 attēli, 2 tabulas un tam ir pievienoti 10 pielikumi. Jelgava, cilvēku apziņā, bieži vien tiek uzskatīta par Rīgas guļamo rajonu, respektīvi 2017.gadā 11 908 Jelgavas iedzīvotāji strādāja Rīgā. Pašvaldībai ir paaugstināts iedzīvotāju aizbraukšanas risks. Pilsētas centra pilsēttelpa tiek veidota automašīnu vajadzībām, ignorējot cilvēku labklājības stāvokli. Pētījuma teorētiskā daļā tiek izpētīti galvenie mūsdienu pilsētplānošanas instrumenti un cilvēku pārvietošanās paradumi. Definēta pilsēttelpa, noteikti pilsēttelpas 12 kvalitātes kritēriji un izpētīta pilsēttelpas ietekme uz cilvēku. Analītiskajā daļā tiek pētīta Jelgavas pilsētas veidošanās un centra pilsēttelpas kvalitāte, kur papildus tiek analizēta Driksas un Katoļu ielas pilsettelpa, fiksējot iedzīvotāju paradumus, kā arī veiktas intervijas ar četriem jomas ekspertiem, nosakot pilsēttelpas ietekmi uz iedzīvotāju. Projekta daļā tiek sniegti priekšlikumi Katoļu un Driksas ielas modernizācijai, skaidrojot Jelgavas pilsēttelpas pilnveidošanas nozīmi pilsētas attīstībā. Rezultātā tiek izpētīts Jelgavas pilsēttelpas centrs no dažādu kvalitātes kritēriju skatījuma. Piedāvāts Katoļu un Driksas ielas modernizācijas plāns, pārveidojot to par gājēju ielu, kur tiktu slēgta automašīnu iebraukšana. Tiek aplūkoti saistoši faktori ar gājēju ielas izveidi un piedāvātas ielas pārveidošanas vizualizācijas.
Keywords Jelgava, pilsēttelpa, pilsēttelpas kvalitāte, gājēju iela, automašīnu dominance, cilvēks.
Keywords in English Jelgava, urban space, urban space qualitiy, pedestrian street, car dominance, human being.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 22.05.2019 00:01:12