Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Apdrošināšanas sabiedrības darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project for Increasing the Efficiency of the Activities of the Insurance Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Mg.oec. U.Kamols
Abstract Bakalaura darba autore: Eva Mazura. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: profesore, Dr.oec., Irina Voronova. Bakalaura darba temats: “Apdrošināšanas sabiedrības darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, pētījuma un aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 32 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 26 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Apdrošināšanas sabiedrības darbības, darba vadīšanas un iekšējo procesu apraksta, analīzes, izpētes un pētījuma datu apkopošanas rezultātā noteikti vairāki apdrošināšanas sabiedrības darbības efektivitāti paaugstinoši priekšlikumi. Apdrošināšanas sabiedrībai būtu jāievieš e-mācību sistēma, jāizveido un jāievieš uzlabota līgumu saskaņošanas sistēma e-pasta vidē, jāsniedz esošajiem un potenciālajiem klientiem iespēja iegādāties īpašuma apdrošināšanas polisi gan uz 1, gan uz 3 gadu termiņa. Darbā izvirzīto un pamatoto priekšlikumu ieviešana nodrošinātu apdrošināšanas sabiedrības finanšu un laika resursu izlietošanas optimizāciju, savlaicīgu izvairīšanos no riskiem un iespēju paplašināt esošo klientu portfeli. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mazura E. (2019). Apdrošināšanas sabiedrības darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 81 lpp.
Keywords Apdrošināšana, efektivitāte, e-mācības
Keywords in English Insurance, e-mail system, e-learnins system
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 19:39:17