Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „TIR sistēmas attīstības iespēju analīze”
Title in English “Analysis of the Potential of TIR System”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Darba tēmas “TIR sistēmas attīstības iespēju analīze” aktualitāti nosaka nepieciešamība izpētīt TIR sistēmu kā globālu zīmolu, pretstatā citām tranzīta procedūrām (piemēram, "T" sistēmai), kurām ir izteikts reģionālais raksturs. Tā kā daudzu valstu (un vēl dažādos kontinentos) apvienošana daudzpusējā līgumā, kas regulē transportu un tranzītu, norāda, ka daudzas puses, kas iesaistītas procesā (muitas un nodokļu institūcijas, garantijas asociācijas, pārvadātāji) ir vienojušās par efektīvu sadarbību un uzticēšanos, noteikuši vienotus principus un darba noteikumus visām līgumslēdzējām pusēm. Aktualitāte atspoguļojas gan starptautiskajās, gan nacionālajās muitas tiesībās. Savukārt, muitas tiesības un civiltiesības saskaras jautājumos par personu tiesisko statusu, pārstāvību, daudziem jautājumiem lietu un saistību tiesības. Darba pētījuma objekts ir TIR sistēma, bet darba pētījuma priekšmets ir TIR sistēmas mehānisma trūkumi. Darba mērķis ir izpētīt TIR sistēmas iespējas un trūkumus, salīdzināt dažādu tranzīta sistēmu galvojumu sistēmas un perspektīvas, un piedāvāt attīstības vai pilnveidošanas iespējas, vai jaunas tranzīta sistēmas izstrādi. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti šādi darba uzdevumi: noteikt tranzīta lomu starptautiskajā tirdzniecībā; analizēt TIR sistēmas nepieciešamību; izpētīt TIR sistēmas modernizācijas iespējas; izpētīt TIR sistēmas trūkumus; noskaidrot TIR galvojumu sistēmas mehānismu, salīdzināt to ar citām galvojumu sistēmām. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā darba daļā analizēta tranzīta loma starptautiskajā tirdzniecībā, galvojumu sistēma muitas jomā un TIR sistēmas izveides nepieciešamība. Otrajā darba daļā autore apskata TIR sistēmas modernizācijas iespējas, jeb elektronisko muitas dokumentu (eTIR, eCMR) ieviešanu. Analizē sistēmas realizācijas kavējošos apstākļus un piedāvā iespējamos problēmu risinājumus. Trešajā daļā apskatīts tranzīta potenciāls, muitas administrēšanas modernizācijas iespējas un nepieciešamība, analizēta jauna veida tranzīta sistēma un elektronisko plombu ieviešanas ieguvumi. Darba praktiskā vērtība saistīta ar jauna tranzīta paveida izstrādi, kuru varētu izmantot Eirāzijas teritorijā un to varētu piemērot multimodālajiem pārvadājumiem. Tai būs jauna galvojumu sistēma un savi obligātie nosacījumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 3 tabulas, bibliogrāfija – 47 avoti latviešu, krievu un angļu valodā.
Keywords TIR; Tranzīts
Keywords in English TIR, Transit
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 19:30:12