Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Kredītu finanšu risku ietekmes uz tautsaimniecību novērtējums
Title in English Assessment of the Impact of Credit Risks on Economy
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kaspars Plotka
Reviewer pr.doc. K.Gorbunova
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Kredītu finanšu risku ietekmes uz tautsaimniecību novērtējums”. Darba autors Tigran Tumanyan. Darba vadītājs ir zinātniskais asistents, lektora p.i. Kaspars Plotka. Bakalaura darbs sastāv no ievada, divām pamatdaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Darba pirmā nodaļa ietver kredītu būtību un nozīmi tautsaimniecībā. Tiek apkopoti dati par kredītu vēsturi, veidiem un struktūru. Analizēts, kā kredīts var ietekmēt uz tautsaimniecības attīstību. Otrajā nodaļā tiek apkopoti dati par bankas risku veidiem no 7 Latvijas finanšu institūcijām. Tiek analizēts nebanku sektora kredītportfelis un tendences. Arī tiek analizēts, kā patēriņa kredīti ar kavējumiem var ietekmēt tautsaimniecības attīstību. Pētījuma mērķis – balstoties uz teorētisko aspektu analīzi, sniegt priekšstatu par finanšu risku un to ekonomisko ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Pētījuma uzdevumi: 1. Izanalizēt kredītu finanšu risku kategorijas uz tautsaimniecību un ekonomisko ietekmi dažādu pētnieku skatījumā; 2. Izvērtēt finanšu darījumu riskus; 3. Noteikt finanšu pārraudzības vispārējus riskus un to ietekmi uz finanšu instrumentiem; 4. Finanšu infrastruktūras darbības risku izvērtējums; 5. Izvērtēt kredītportfeļa kvalitāti; 6. Izdarīt secinājumus un dot priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no 61 lapām, 15 attēliem, 6 tabulām, 2 formulām, 63 literatūras un informācijas avotiem. Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā Rīgā 2019. gadā. Atslēgvārdi: kredīts, tautsaimniecība, kredītriski, ietekme, banka, nebanka.
Keywords Atslēgvārdi: kredīts, tautsaimniecība, kredītriski, ietekme, banka, nebanka.
Keywords in English Keywords: credit, economy, credit, impact, bank, non-bank.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 19:11:52