Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iebraukšanas nodevu efektivitātes paaugstināšanas iespējas”
Title in English “Opportunities for Increasing the Efficiency of Entry Fees for Vehicles”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Maģistra darbu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Muitas un nodokļu administrēšanas” 1.kursa studente. Darbā ir pētītas transportlīdzekļu iebraukšanas nodeva, to administrēšana un efektivitāte. Latvijā pētīta Jūrmalas pilsētas domes izdoto saistošo noteikumu Nr.1“Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” nodevas kārtību un izpildi, Londonā un Stokholmā pētīta pilsētu ieviestās sastrēgumu nodevas. Darbs sastāv no trim daļām. Darba mērķis ir izpētīt iebraukšanas nodevu piemērošanu, to nozīmi pašvaldību budžetā un nodevu efektivitātes paaugstināšanas iespējas. Pētījuma objekts ir Jūrmalas pilsētas domes izdotie saistošie noteikumu Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”. Pētījuma priekšmets ir iebraukšana nodevas loma Jūrmalas pilsētas domes budžetā. Darbā ir izteikta hipotēze, ka - Jūrmalas iebraukšanas nodevas piemērošanai ir nepieciešami un iespējami vairāki uzlabojumi. Tēmas aktualitāte ir iebraukšanas nodevas efektivitātes paaugstināšanas iespējas un risinājumi, lai padarītu nodevu efektīvāku, ne tikai pilsētas budžetam, bet arī pilsētas viesiem. Pirmā daļa ir veltīta nelielam ieskatam Latvijas nodokļu un nodevu sistēmai, tomēr galvenokārt pirmajā daļā ir pētītas trīs valstu piemērotās iebraukšanas nodevas. Ir apskatītas Jūrmalas, Londonas un Stokholmas nodevas. Pirmajā daļa sastāv no trim apakšnodaļām, kopā iekļautas 7 tabulas un 1 attēls. Darba otrajā daļā detalizēti tika aprakstīta Jūrmalas pilsētas domes izdoto Saistošo noteikumu Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” nozīme Jūrmalas pilsētas budžetā, saistošo noteikumu kontrole, izpilde un kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija organizē administratīvo pārkāpumu lietvedību un kādas nepilnības ir saskatāmas nodevas administrēšanas procesā. Otrā daļa sastāv no trim apakšnodaļām, ietver sevī 1 tabulu un 2 attēlus. Darba trešajā daļā tiek piedāvāti risinājumi līdz šim esošās nodevas sistēmas nepilnību novēršanai nodevas efektivitātes uzlabošanai, kā arī piedāvā autores izstrādātiem, iebraukšanas nodevas modeļiem, kuri pavisam atšķirtos no līdz šim esošā modeļa, kā par piemēru ņemot Stokholmas pilsētas ieviesto sastrēgumu nodevas modeli. Trešā nodaļa sastāv no divām apakšnodaļām, tajās kopā ir 6 tabulas, 5 attēli un 1 formula aprēķiniem. Kopējais Maģistra darba apjoms ir 76 lappuses. Darbs satur 14 tabulas un 8 attēlus. Darba izstrādei tika izmantoti 30 informācijas avoti – mācību grāmatas, LR likumi, pašvaldību saistošie noteikumi, interneta resursi, nepublicētie materiāli. Darbā ir izstrādāti 24 secinājumi un izteikti 5 priekšlikumi.
Keywords Iebraukšanas nodevas, Pašvaldības.
Keywords in English Entry Fees
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 19:10:44