Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošana
Title in English Service company performance improvement
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Mg.oec. U.Kamols
Abstract Darba autors: Linda Roze. Darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. Rita Greitāne. Darba temats: Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošana. Darba apjoms: darbu veido analītiskā, pētījuma un aprēķinu daļa. Darbs sastāv no ievada, 11 nodaļām, 2 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 20 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti angļu valodā un 7 avoti latviešu valodā, 4 avoti spāņu valodā. Darbam pievienoti 19 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darba autore analītiskajā daļā veica Spānijas uzņēmējdarbības vides un nekustamā īpašuma nozares analīzi, uzņēmuma saimnieciskās darbības izpēti, noteica uzņēmuma iekšējās un ārējās vides ietekmi, aplūkoja darbību ietekmējošo normatīvo aktu ietekmi un veica uzņēmuma finanšu analīzi. Veiktās analīzes rezultāti apkopoti uzņēmuma finanšu apskatā un SVID matricā, kas ļāva iezīmēt uzņēmuma būtiskākās problēmas. Darba autore pētījuma daļā veica uzņēmuma personāla aptauju, par finanšu un SVID analīzē izvirzītajām problēmām, un uzņēmuma darbības efektivitātes celšanā iesaistīto persona darba laika uzskaiti. Aprēķinu daļā autore piedāvā 3 darbības plānus uzņēmuma mārketinga programmas uzlabošanai, sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, grāmatvedības un lietvedības sistēmas optimizēšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Roze L. (2019) pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošana. Bakalaura darbs / L. Roze, R. Greitāne.– Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 81 lpp.
Keywords Nekustamais īpašums, Spānija
Keywords in English Real Estate, Spain
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 18:48:59