Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Darba apstākļu sociāli ekonomiskā novērtēšana"
Title in English "Socio-Economic Evaluation of Working Conditions"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Konstantins Didenko
Reviewer Asoc.prof. I. Judrupa
Abstract Maģistra darba autors: Iveta Pokromoviča Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Docents, Dr.oec. Konstantīns Didenko Maģistra darba tēma: Darba apstākļu sociāli ekonomiskā novērtēšana Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 91 lpp, tajā iekļauti 19 attēli, 3 tabulas, 31formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti:50 avoti latviešu, angļu valodā. Pētījuma veikšanai tika izmantoti dažādi literatūras, kā arī citi informācijas avoti, tai skaitā Latvijas Republikas normatīvie akti, vispārējā un speciālā literatūra, Eiropas Savienības un Latvijas valsts statistikas dati, uzņēmumu nepublicētie materiāli, interneta resursi, kā arī pielietotā informācijas no personīgās prakses. Darbā izmantotas vairākas pētījumu metodes, piemēram, statistiskās metodes, salīdzināšanas metodes, praktiskās pētījuma metodes, analītiskās metodes, tabulas un grafiskās metodes u.c. Maģistra darba galvenie rezultāti: Analītiskā daļa ir aprakstīta darba apstākļi, darba risku faktori Pētījumu daļā tiek veikta statistikas analīzes un formulu apkopojums. Aprēķinu daļā ir izveidots darba vides negatīvo ietekmju izraisīto seku novērtēšanas modelis Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Pokromoviča, I.(2019) Darba apstākļu sociāli ekonomiskā novērtēšana. Maģistra darbs. Rīga: RTU
Keywords Darba apstākļu sociāli ekonomiskā novērtēš
Keywords in English Socio-Economic Evaluation of Working Conditions
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 17:25:11