Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Darbinieku ievadīšanas darbā programmas izstrādes projekts
Title in English Project for Development of Programme for Employee Introduction at Work
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Līga Kamola
Reviewer MBA D. Aramina, Docente (prakt.)
Abstract Diplomprojekta autors: Anda Anmane Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: prakt. docente, Mg. oec., Līga Kamola Diplomprojekta temats: Darbinieku ievadīšanas darbā programmas izstrādes projekts. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, darbu veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Kopumā darbs sastāv no 70 lapas un tam ir pievienoti divi pielikumi. Darbā iekļauti 15 attēli un 25 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 14 avoti latviešu valodā un 29 angļu valodā. Diplomprojekta rezultāti: analītiskajā daļā raksturota uzņēmuma darbība un personāla vadības procesi. Novērtējot nepilnīgu darbā ievadīšanas programmu uzņēmumā, teorētiskajā daļā tika analizēti dažādi autoru viedokļi par darbā ievadīšanas procesu un tika izvirzīti trīs ieteikumi procesa uzlabošanai. Izvirzītie priekšlikumi ir ievadlekcijas realizēšana, rokasgrāmatas izveide un mentoringa ieviešana. Katrs no priekšlikumiem spētu uzlabot darbā ievadīšanas procesu, jo sniegtu atbalstu jaunajam darbiniekam uzsākot darbu. Visi ieteikumi prasītu ieguldīt resursus un tiktu iesaistīti vairāki esošie darbinieki, taču darbā ievadīšanas programma ir nepieciešama, lai jaunie darbinieki pēc iespējas ātrāk integrētos darba vidē un pilnvērtīgi pildītu savus darba pienākumus. Salīdzinot izvirzītos ieteikumus tika radīts priekšlikums, lai maksimāli optimizētu darbā ievadīšanas procesu, nepieciešams izmantot visas pieejas, tās pielāgojot un apvienojot. Tādā veidā iespējams iegūt efektīvāku rezultātu, paātrinot integrācijas procesu. Darba ietvaros autore izveidoja elektronisku rokasgrāmatu uzņēmumam, kas būs noderīgs un ērti lietojams rīks jebkuram jaunajam darbiniekam, jo rokasgrāmatā ietverta plaša informācija par svarīgiem iekšējās kultūras, uzņēmuma un darba organizēšanas aspektiem. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Anmane, A., Kamola, L. (2019). Darbinieku ievadīšanas darbā programmas izstrādes projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 70 lpp.
Keywords ievadīšana darbā, mentorings, integrācijas process, rokasgrāmata
Keywords in English employee introduction, mentoring, introduction process, manual
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 17:08:35