Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "AS “Rīgas Siltums” vadības attīstības sistēmas izstrāde"
Title in English "Elaboration of Management Development System at JSC “Rīgas Siltums”"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Sandra Zelča, SIA “JELD-WEN LATVIJA" Personāla vadītāja
Abstract Kareļkova L., Ozoliņa-Ozola I. (2019). AS “RĪGAS SILTUMS” vadības attīstības sistēmas izstrāde: maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Starptautisko programmu nodaļa, studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”. 89 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 29 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 8 avoti latviešu un 33 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt AS “RĪGAS SILTUMS” esošos procesus vadības attīstības nodrošināšanai, identificēt galvenos trūkumus tajos un izstrādāt vadības attīstības sistēmu. Teorētiskajā daļā ir analizēts teorētiskais materiāls par vadības attīstību, vadītāju kompetencēm un pēctecības plānošanu. Analītiskajā daļā ir raksturots uzņēmums, veikta personāla kvalifikācijas paaugstināšanas un personāla plānošanas analīze. Veikta aptauja par vadītājiem nepieciešamajām kompetencēm un to attīstību. Praktiskajā daļā ir izstrādāti kompetenču modeļi visu līmeņu vadītājiem, izstrādāts personāla pēctecības plāns un izveidota darbinieku izaugsmes iespēju karte.
Keywords Personāla vadība, vadības attīstības sistēma
Keywords in English HR, Human Resources, Management Development System
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 16:00:59